舟泛洞庭

蛟室圍青草,
龍堆擁白沙。
護江盤古木,
迎棹舞神鴉。
破浪南風正,
收帆畏日斜。
雲山千萬疊,
底處上仙槎。

 

Chu phiếm Động Đình

Giao thất vi Thanh Thảo,
Long đôi ủng Bạch Sa.
Hộ giang bàn cổ mộc,
Nghênh trạo vũ thần nha.
Phá lãng nam phong chính,
Thu phàm uý nhật tà.
Vân san thiên vạn điệp,
Để xứ thượng tiên tra.

 

Dịch nghĩa

Tổ cá sấu vây quanh vùng Thanh Thảo,
Gò rồng ôm lấy bãi Bạch Sa.
Bảo vệ sông có những cây cổ thụ ngả xuống,
Chào đón mái chèo có đàn quạ thần múa.
Luồng gió nam thổi đúng hướng phá tan sóng,
Buồm mùa thu sợ mặt trời chiếu xiên.
Mây núi có hàng ngàn hàng vạn tầng,
Chiếc bè tiên này lên tới cuối xứ.


(Năm 767)

Tiêu đề có nơi chép là Quá Động Đình hồ 過洞庭湖.

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Phạm Doanh

Thanh Thảo, tổ sấu vây,
Bạch Sa, gò rồng dựa.
Che sông cây xưa trùm,
Đón chèo quạ thần múa.
Phá sóng, thẳng gió nam,
Buồm thu, sợ chiều úa.
Mây núi ngàn vạn tầng,
Bè tiên tới cuối xứ.

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Tổ cá sấu vây quanh Thanh Thảo
Gò rồng ôm lấy bãi Bạch Sa
Hộ sông có những cây già
Mái chèo chào đón quạ ra múa mừng
Luồng gió nam thổi tung ngọn sóng
Buồm mùa thu sợ nắng buổi chiều
Mây rừng ngàn vạn lớp nhiều
Bè tiên thẳng tiến phiêu diêu cuối trời.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời