30/01/2023 03:40Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Chu phiếm Động Đình
舟泛洞庭

Tác giả: Đỗ Phủ - 杜甫

Thể thơ: Ngũ ngôn bát cú; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Thịnh Đường
Đăng bởi tôn tiền tử vào 08/06/2015 06:33

 

Nguyên tác

蛟室圍青草,
龍堆擁白沙。
護江盤古木,
迎棹舞神鴉。
破浪南風正,
收帆畏日斜。
雲山千萬疊,
底處上仙槎。

Phiên âm

Giao thất vi Thanh Thảo,
Long đôi ủng Bạch Sa.
Hộ giang bàn cổ mộc,
Nghênh trạo vũ thần nha.
Phá lãng nam phong chính,
Thu phàm uý nhật tà.
Vân san thiên vạn điệp,
Để xứ thượng tiên tra.

Dịch nghĩa

Tổ cá sấu vây quanh vùng Thanh Thảo,
Gò rồng ôm lấy bãi Bạch Sa.
Bảo vệ sông có những cây cổ thụ ngả xuống,
Chào đón mái chèo có đàn quạ thần múa.
Luồng gió nam thổi đúng hướng phá tan sóng,
Buồm mùa thu sợ mặt trời chiếu xiên.
Mây núi có hàng ngàn hàng vạn tầng,
Chiếc bè tiên này lên tới cuối xứ.

Bản dịch của Phạm Doanh

Thanh Thảo, tổ sấu vây,
Bạch Sa, gò rồng dựa.
Che sông cây xưa trùm,
Đón chèo quạ thần múa.
Phá sóng, thẳng gió nam,
Buồm thu, sợ chiều úa.
Mây núi ngàn vạn tầng,
Bè tiên tới cuối xứ.
(Năm 767)

Tiêu đề có nơi chép là Quá Động Đình hồ 過洞庭湖.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Đỗ Phủ » Chu phiếm Động Đình