Chưa có đánh giá nào
Nước: Trung Quốc (Minh)
1 bài thơ

Tác giả cùng thời kỳ

- Phó Sơn (3 bài)
- Kim Thánh Thán (4 bài)
- Trần Tử Long (4 bài)
- Ngô Vĩ Nghiệp (8 bài)
- Chu Do Kiểm (2 bài)
Tạo ngày 26/02/2019 15:54 bởi tôn tiền tử
Quảng Lộ 鄺露 (1604-1650) là thi nhân cuối đời Minh, vốn tên Thuỵ Lộ 瑞露, tự Trạm Nhược 湛若, hiệu Hải Tuyết 海雪, người Nam Hải (nay thuộc Quảng Đông). Ông là Minh chư sinh, vì xúc phạm đến quan huyện, bị cách hết công danh, lãng du ở Việt Tây và Ngô Sở. Đường Vương Duật Kiện xưng đế ở Phúc Châu, ông làm Trung thư xá nhân. Thời Vĩnh Lịch, ông di sứ về Quảng Châu, quân Thanh phá thành, ông ôm đàn lao xuống nước chết. Ông gần như là đại biểu thơ cuối Minh. Tác phẩm có Kiều nhã, Xích nhã.