15.00
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Thất ngôn bát cú
Thời kỳ: Thịnh Đường
16 bài trả lời: 16 bản dịch
3 người thích

Đăng bởi Vanachi vào 12/06/2005 21:20, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi tôn tiền tử vào 25/11/2023 00:10

閣夜

歲暮陰陽催短景,
天涯霜雪霽寒霄。
五更鼓角聲悲壯,
三峽星河影動搖。
野哭幾家聞戰伐,
夷歌數處起漁樵。
臥龍躍馬終黃土,
人事音書漫寂寥。

 

Các dạ

Tuế mộ âm dương thôi đoản cảnh,
Thiên nhai sương tuyết tế hàn tiêu.
Ngũ canh cổ giốc thanh bi tráng,
Tam Giáp tinh hà ảnh động diêu.
Dã khốc kỷ gia văn chiến phạt,
Di ca sổ xứ khởi ngư tiều.
Ngoạ long dược mã chung hoàng thổ,
Nhân sự âm thư mạn tịch liêu.

 

Dịch nghĩa

Trong ngày tháng cuối năm, thời gian giục giã qua mau,
Giữa khi sương tuyết ở bên trời, đêm ngừng giá lạnh.
Tiếng trống và tù và nổi lên nghe bi ai, hùng tráng vào lúc canh năm,
Bóng những vì sao và sông Ngân lay động trong miền Tam Giáp.
Biết bao nhà vang tiếng chiến chinh trong tiếng khóc đồng quê,
Trong khi ở một vài nơi, nổi lên điệu hát của người đánh cá kiếm củi trong tiếng ca mọi rợ.
Rồng nằm, ngựa nhảy cuối cùng đều thành đất vàng,
Việc đời và thư tín thảy đều vắng vẻ, yên tịnh.


Đỗ Phủ làm bài này vào mùa đông năm 766, khi ở Quỳ Châu.

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 2 trang (16 bài trả lời)
[1] [2] ›Trang sau »Trang cuối

Ảnh đại diện

Bản dịch của Chi Điền

Năm tàn ngày tháng dục qua mau,
Biên cảnh sương pha tuyết dãi dầu.
Kèn trống bi hùng thôi thúc sáng,
Tinh hà dao động cõi Tam Châu.
Nhà nhà than khóc hờn chinh chiến!
Đây đó hò ca mấy chú tiều.
Danh tướng mưu thần ba tất đất,
Việc đời, thư tín thảy buồn thiu!

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Hoàng Giáp Tôn

Cuối năm ngày tháng giục trôi
Đêm ngưng khí lạnh chân trời tuyết sương
Năm canh kèn trống bi thương
Tam Hiệp lay động bởi dường sao Ngân
Chiến chinh hờn khóc xa gần
Ngư tiều rợ khúc buồn ngân quê nhà!
Ngựa Rồng hóa đất ra ma
Việc đời thư tín cũng đà tịch liêu!

45.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của mailang

Bên trời sương tuyết đêm se lạnh,
Năm hết mai chiều giục giã qua.
Bi tráng năm canh rền trống ốc,
Lung linh Ba Gíap động sao hà.
Thôn đồng lệ giọt nghe chinh phạt,
Đây đó ngư tiều cất tiếng ca.
Ngựa nhảy, rồng nằm vàng nắm đất,
Nhân tình tin tức, đã phôi pha.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Linh Vũ

Năm tàn ngày tháng qua mau,
Chân trời sương tuyết ôi sao lạnh lùng.
Năm canh chiêng tróng bi hùng,
Ngân hà, Tam Giáp linh lung bóng hình.
Nhà ai than khóc chiến chinh,
Xóm chài mấy chốn rập rình hát ca.
Anh hùng hào kiệt ra ma,
Âm hao thế sự cũng cũng là tịch liêu.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Mai Quốc Liên

Năm tàn, ngày ngắn ruổi qua nhanh
Đêm lạnh, chân trời tuyết ráo quanh
Năm canh tiếng trống dồn bi tráng
Ba Thác, ngàn sao động đáy doành
Chết trận nghìn nhà oà tiếng khóc
Quăng chài mấy khúc trỗi ca thanh
Ngoạ Long, Dược Mã rồi ra đất
Tin tức gần đây cũng vắng tanh


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Khương Hữu Dụng

Âm dương năm hết ngày thâu lại
Sương tuyết phương trời đêm sáng ra
Bi tráng năm canh hồi trống ốc
Lung lay Tam giáp bóng ngân hà
Muôn nhà giặc giã đồng quê khóc
Mất chỗ ngư tiều khúc rợ ca
Dược Mã, Ngoạ Long rồi hoá đất
Sự đời, tin bạn não gì ta!


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
14.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nhượng Tống

Ngày tàn gần tết mau trưa tối
Đêm lạnh phương trời sạch tuyết sương
Ba Thác ánh sao rung nhấp nháy
Năm canh tiếng ốc thổi buồn thương
Quăng chài mấy kẻ nghêu ngao sớm
Chết trận đầy đồng khóc lóc vang
Việc nước tình nhà đầu giục bạc
Công cao danh lớn đất trơ vàng


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trần Trọng San

Thời gian rút ngắn, hết năm rồi,
Tuyết tạnh, sương tan, lạnh cuối trời.
Kèn trống năm canh, tiếng bi tráng,
Sông sao Ba Giáp, bóng lung lay.
Khóc than chinh chiến vang ngàn chỗ,
Ca hát ngư tiều nổi mấy nơi.
Ngựa nhảy, rồng nằm thành đất đỏ!
Việc đời, tin tức vắng tanh hoài.

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lê Nguyễn Lưu

Cuối năm ngày tháng lao vun vút,
Góc bể, đêm sương bớt lạnh lùng.
Kèn trống năm canh hồi rộn rịp,
Sao hà Ba Kẽm bóng linh lung.
Thôn quê chiến phạt lời than vẳng,
Rừng rú ngư tiều khúc hát chung.
Ngựa nhảy rồng nằm trơ nấm đất,
Tăm hơi cuộc thế vắng vô cùng...


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Anh Nguyên

Năm tàn, ngày tháng qua mau,
Chân trời sương tuyết, đêm đâu lạnh lùng.
Tù và, tiếng trống bi hùng,
Ngân Hà, Tam Giáp rung rung nền trời.
Nhà ai tiếng khóc ỉ ôi,
Ngư tiều, ca rợ vài nơi hát hò.
Anh tài rồi cũng nấm mồ,
Tình người, thư vắng, mong chờ uổng công!...

Chưa có đánh giá nào
Trả lời

Trang trong tổng số 2 trang (16 bài trả lời)
[1] [2] ›Trang sau »Trang cuối