15.00
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Thất ngôn bát cú
Thời kỳ: Thịnh Đường
15 bài trả lời: 15 bản dịch
3 người thích

Đăng bởi Vanachi vào 12/06/2005 21:20

閣夜

歲暮陰陽催短景,
天涯霜雪霽寒霄。
五更鼓角聲悲壯,
三峽星河影動搖。
野哭千家聞戰伐,
夷歌數處起漁樵。
臥龍躍馬終黃土,
人事音書漫寂寥。

 

Các dạ

Tuế mộ âm dương thôi đoản cảnh,
Thiên nhai sương tuyết tế hàn tiêu.
Ngũ canh cổ giốc thanh bi tráng,
Tam Giáp tinh hà ảnh động diêu.
Dã khốc kỷ gia văn chiến phạt,
Di ca sổ xứ khởi ngư tiều.
Ngoạ long dược mã chung hoàng thổ,
Nhân sự âm thư mạn tịch liêu.

 

Dịch nghĩa

Trong ngày tháng cuối năm, thời gian giục giã qua mau,
Giữa khi sương tuyết ở bên trời, đêm ngừng giá lạnh.
Tiếng trống và tù và nổi lên nghe bi ai, hùng tráng vào lúc canh năm,
Bóng những vì sao và sông Ngân lay động trong miền Tam Giáp.
Biết bao nhà vang tiếng chiến chinh trong tiếng khóc đồng quê,
Trong khi ở một vài nơi, nổi lên điệu hát của người đánh cá kiếm củi trong tiếng ca mọi rợ.
Rồng nằm, ngựa nhảy cuối cùng đều thành đất vàng,
Việc đời và thư tín thảy đều vắng vẻ, yên tịnh.


Đỗ Phủ làm bài này vào mùa đông năm 766, khi ở Quỳ Châu.

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 2 trang (15 bài trả lời)
Trang đầu« Trang trước‹ [1] [2]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Phạm Doanh

Cuối năm, sáng tối chóng vụt qua,
Chân trời đêm lạnh, tuyết sương mù.
Năm canh kẻng gác nghe buồn rứt,
Ba kẽm sao trời thấy nhấp nhô.
Nức nở ngàn nhà vì chiến trận,
Nghêu ngao vài chỗ ấy tiều phu.
Rồng nằm ngựa nhảy, đều xuống lỗ,
Việc đời trông ngóng bặt tin thư.

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nhất Nguyên

Năm hết tháng ngày giục ngắn đi
Bên trời sương tuyết tạnh về khuya
Năm canh tù trống vang bi tráng
Ba Giáp ngân sao bóng động mờ
Than khóc dân quê tin chiến phạt
Buồn ca Di khúc khởi tiều ngư
Ngoạ Long Dược Mã rồi ra đất
Danh tiếng việc người cát bụi hư.

Nhất Nguyên
15.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Thời gian lúc cuối năm qua lẹ quá
Phương trời này sương tuyết đã ngừng rơi
Suốt năm canh tù và, trống liên hồi
Rung động cả ngân hà vùng Tam Giáp
Tin giặc giã cả ngàn nhà than khóc
Đám tiều phu, chài lưới vẫn ca vui
Dù Ngoạ Long, Dược Mã cũng đất vùi
Hiện cuộc sống, thư từ đều vắng lặng.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trần Đức Phổ

Tháng tận năm cùng vun vút trôi
Tuyết sương giá lạnh ở bên trời
Bi hùng trống ốc tàn đêm giục
Cảm động tinh hà hốc núi soi
Chinh chiến lầm than người thống khổ
Hát hò man rợ lũ ngông chơi
Rồng nằm ngựa nhảy cùng về đất
Vắng vẻ tin thư lẫn sự đời!

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Ngày lúc cuối năm vun vút trôi
Góc trời bớt lạnh tuyết ngưng rồi
Suốt đêm kèn trống bi ai nổi
Tam Giáp sông Ngân cũng rụng rời
Tin tức giao tranh thôn xóm khóc
Tiều phu dân lưới vẫn ca chơi
Ngựa rồng rồi cũng vào lòng đất
Vắng lặng thư từ lẫn việc người.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời

Trang trong tổng số 2 trang (15 bài trả lời)
Trang đầu« Trang trước‹ [1] [2]