Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Thất ngôn bát cú
Thời kỳ: Vãn Đường
6 bài trả lời: 6 bản dịch
Từ khoá: Tô Vũ (5)

Đăng bởi hongha83 vào 15/10/2008 00:53

蘇武廟

蘇武魂銷漢使前,
古祠高樹兩茫然。
雲邊雁斷胡天月,
隴上羊歸塞草煙。
回日樓臺非甲帳,
去時冠劍是丁年。
茂陵不見封侯印,
空向秋波哭逝川。

 

Tô Vũ miếu

Tô Vũ hồn tiêu hán sứ tiền,
Cổ từ cao thụ lưỡng mang nhiên.
Vân biên nhạn đoạn hồ thiên nguyệt,
Lũng thượng dương quy tái thảo yên.
Hồi nhật lâu đài phi giáp trướng,
Khứ thì quan kiếm thị đinh niên.
Mậu Lăng bất kiến phong hầu ấn,
Không hướng thu ba khốc thệ xuyên.

 

Dịch nghĩa

Tô Vũ (xem) tính mạng đã mất trước khi đi làm sứ thần nhà Hán
Đền cổ và cây cổ thụ cao đứng man mác hai bên
(Năm xưa) ở bên trời mây nhạn không bay đến được chỉ thấy trời trăng nước hồ
Chỉ thấy trên gò dê về chuồng, cỏ và sương khói miền biên tái
Lúc trở về lại lâu đài không còn như xưa (vua đã băng hà)
Lúc đi thì mũ đội kiếm đeo người còn tráng niên
Không thấy ấn phong hầu ở Mậu Lăng
Trơ trơ nhìn sóng mùa thu khóc thương cho dòng nước chảy mất rồi


Tô Vũ tự Tử Khanh, đầu năm Đại Hán thời Hán Vũ Đế, làm trung lang tướng cầm tiết đi sứ Thiền Vu, bị giam. Sau bị đày đi Vũ bắc hải chăn dê. Xuân năm Thuỷ Nguyên thứ 6, về kinh sư làm Điển thuộc quốc.

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (6 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Ngô Văn Phú

Tô Vũ hồn tan Hán sứ xưa
Cây cao đền cũ thẳm trời xa
Bờ mây nhạn dứt trăng Hồ sáng
Lũng nọ dê về khói ải thưa
Về nước lâu đài đâu trướng phủ
Ra đi mũ kiếm thuở hào hoa
Mậu Lăng chẳng thấy phong hầu ấn
Trước sóng trời thu khóc nước thu


Nguồn: 300 bài thơ Đường, Ngô Văn Phú dịch, NXB Văn học, 2008
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lâm trung Phú

Tô Vũ tiêu hồn trước Hán quan
Cây cao miếu cổ vẫn mang mang.
Cuối mây nhạn vắng, trăng hồ sáng
Trên lũng dê về, cỏ ải hoang!
Ngày lại, lầu đài không giáp trướng
Lúc đi, mũ kiếm thuở hiên ngang!
Ấn phong hầu Mậu Lăng không thấy
Chỉ sóng mây thu khóc suối ngàn!

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trần Đông Phong

Tô Vũ hồn tan sứ Hán xưa
Cây cao đền cổ thảy mờ xa
Bên mây nhạn vắng trăng Hồ lạ
Ngoài ải dê đàn cỏ Lũng xa
Cung điện ngày về đâu trướng ngự
Mũ gươm lúc trước rõ niên hoa
Mậu Lăng chẳng thấy phong hầu tước
Sông chảy sóng thu nước mắt sa.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Tô Vũ hồn tan đi Hán sứ
Miếu đã xưa cây cổ hai bên
Trăng đất rợ, nhạn mây liền
Dê về từ lũng, cỏ biên khói vờn
Lúc Vũ về không còn Giáp trướng
Khi Vũ đi hùng tráng mũ gươm
Mậu Lăng không thấy ấn phong
Lặng nhìn sóng nước khóc sông chảy hoài.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Tô Vũ hồn tàn làm sứ Hán
Cây cao miếu cổ cảnh u buồn
Bên mây nhạn vắng trăng Hồ tỏ
Dưới ải dê thưa khói cỏ tuôn
Buổi tiễn tóc xanh không kẻ tiếc
Ngày về giáp trướng chẳng ai thương
Mậu Lăng như thấy người phong ấn
Nhìn sóng thu trôi giọt lệ vương

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Tô Vũ hồn tiêu trước Hán thần,
Cây cao đền cổ cảnh u nhàn.
Xưa mây nhạn vắng trăng hồ nước,
Bên ải dê về sương khói vần.
Về lại lâu đài không cảnh cũ,
Lúc đi mũ kiếm tráng niên thân.
Mậu Lăng không thấy phong hầu ấn,
Nhìn nước thu xuôi chảy mất tăm.

11.00
Trả lời