詠史詩-居延

漠漠平沙際碧天,
問人雲此是居延。
停驂一顧猶魂斷,
蘇武爭禁十九年。

 

Vịnh sử thi - Cư Diên

Mạc mạc bình sa tế bích thiên,
Vấn nhân vân thử thị Cư Diên.
Đình tham nhất cố do hồn đoạn,
Tô Vũ tranh câm thập cửu niên.

 

Dịch nghĩa

Sa mạc bằng phẳng hoang vu mù mịt tới chân trời xanh,
Hỏi thăm mới biết đó là vùng Cư Diên.
Dừng xe ba ngựa kéo lại xem có một lúc đã hết hồn rồi,
Vậy mà Tô Vũ thủa xưa ở được tới 19 năm!


Cư Diên hay Cư Diên Hải là một vùng hoang vu phía bắc Trung Quốc, nơi Tô Vũ bị chúa Hung Nô đày ải, nay là hồ Bối Gia Nhĩ trong khu tự trị Nội Mông.

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Sa mạc phẳng mịt mù sương khói
Biết Cư Diên nhờ hỏi thăm người
Dừng xe chốc lát ngán rồi
Thủa xưa Tô Vũ sống mười chín năm!

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Hoang vu sa mạc chân trời xanh,
Biết đó Cư Diên mới hỏi thăm.
Một lúc dừng xe xem đã sợ,
Vậy mà Tô Vũ ở nhiều năm!

Chưa có đánh giá nào
Trả lời