Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Thất ngôn bát cú
Thời kỳ: Vãn Đường
10 bài trả lời: 10 bản dịch

Đăng bởi Vanachi vào 19/04/2007 19:49, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Vanachi vào 04/12/2011 10:22

利洲南渡

澹然空水對斜暉,
曲島蒼茫接翠微。
波上馬嘶看棹去,
柳邊人歇待船歸。
數叢沙草群鷗散,
萬頃江田一鷺飛。
誰解乘舟尋范蠡?
五湖煙水獨忘機。

 

Lợi châu nam độ

Đạm nhiên không thuỷ đối tà huy,
Khúc đảo thương mang tiếp thuý vi.
Ba thượng mã tê khan trạo khứ,
Liễu biên nhân yết đãi thuyền quy.
Sổ tùng sa thảo quần âu tán,
Vạn khoảnh giang điền nhất lộ phi.
Thuỳ giải thừa chu tầm Phạm Lãi,
Ngũ hồ yên thuỷ độc vong ky.

 

Dịch nghĩa

Mặt nước trong vắng lặng dưới ánh nắng chiều
Hòn đảo quanh co mờ mịt tiếp liền với núi xanh
Trên sông vang lên tiếng ngựa hí, nhìn mái chèo quẫy đi
Bên liễu người đang nghỉ ngơi đợi thuyền quay về
Bầy chim âu tản mác trong dăm ba đám cỏ trên bãi cát
Một cánh cò đang bay trên vạn khoảnh đồng bên sông
Ai biết dong thuyền đi tìm Phạm Lãi
Để cùng quên lãng việc đời trong khói nước Ngũ Hồ


 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (10 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Phụng Hà

Dòng sông vắng lặng rọi nắng tà,
Núi xanh mờ mịt tiếp đảo xa.
Sóng reo, nghe ngựa, chèo vun vút,
Liễu rủ, chờ thuyền, khách nhẩn nha.
Đám cỏ, âu đàn chạy xao xác,
Đồng điền, cò lẻ bay la đà.
Ai kẻ bơi thuyền tìm Phạm Lãi,
Ngũ Hồ khói nước, đời quên ta.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn phước Hậu

Nước trong vắng lặng nắng chiều hơ
Hòn đảo xanh quanh tiếp núi mờ.
Ngựa hí sóng đưa chèo mái đẩy
Thuyền về bến liễu kẻ mong chờ.
Dăm bờ cỏ cát bầy âu lạc
Vạn khoảnh đồng sông thẳng cánh cò.
Ai biết dong thuyền tìm Phạm Lãi
Quên đời trong khói nước năm hồ.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của mailang

Mặt nước trong veo rọi nắng tà,
Đảo quanh núi biếc tiếp xa xa.
Ngựa kêu trên sóng trông chèo khuất,
Người nghỉ bên sông đợi sõng qua.
Sông ruộng cò bay một dãy xếp,
Cỏ bằng âu lượn mấy hàng sà.
Lên thuyền, Phạm Lãi ai tìm được,
Khói nước Ngũ Hồ, việc bẵng ra.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trần Trọng San

Êm đềm dòng vắng nắng chiều phơi
Hòn đảo quanh co núi toả hơi
Trên sóng ngựa kêu chèo vỗ lướt
Đợi thuyền liễu rủ khách ngồi ngơi
Âu bên chòm cỏ chạy tan tác
Cỏ giữa đồng sông bay lẻ loi
Ai biết bơi thuyền tìm Phạm Lãi
Quên đời khói nước Ngũ hồ chơi

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Anh Nguyên

Dòng sông trong dưới nắng tà,
Mênh mông đảo biếc, tiếp là núi xanh.
Sóng vang ngựa hí, chèo nhanh,
Người ngồi gốc liễu, nghỉ, canh thuyền về.
Âu bay tản mác bãi đê,
Ven sông, đồng rộng, cò về phương xa.
Ai tìm Phạm Lãi cùng ta,
Ngũ Hồ, khói nước, lánh xa việc đời...

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nhất Nguyên

Nước sông êm đối bóng chiều tà
Khúc đảo xanh mờ khí đá xa
Trên sóng chèo khua vang ngựa hí
Liễu bên khách đợi bóng thuyền qua
Bụi bờ cỏ rậm bầy âu tán
Ruộng nước mênh mông một cánh cò
Buông hết dong buồm tìm Phạm Lãi
Ngũ Hồ khói nước việc đời hư.

Nhất Nguyên
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trần Đông Phong

Nước không lặng ngắt ánh chiều tà
Đảo uốn mênh mang xanh mịt mờ
Ngựa hý sóng lên chèo mái đẩy
Liễu bên người nghỉ đợi thuyền về
Cát bờ cỏ bụi vịt đàn rải
Ruộng khoảnh ven sông cò lẻ bay
Ai biết cưỡi thuyền tìm Phạm Lãi
Ngũ Hồ mây nước tự quên đời.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Dòng sông vắng lặng chiều tà
Đảo xanh tiếp khói biếc là là bay
Sóng dồn ngựa hí chèo lay
Người bên gốc liễu nghỉ đây đợi đò
Đàn âu trong cỏ ven bờ
Ruộng đồng vạn thửa cánh cò xa đưa
Tưởng như Phạm Lãi thời xưa
Ngũ Hồ mây nước cho vừa lãng quên.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Chiều hôm sóng nước cảnh buồn tênh
Mờ mịt non xanh tiếp đảo ghềnh
Sóng biếc ngựa kêu chèo vụt vụt
Liễu thanh người đợi nước lênh đênh
Cò bay một bóng đồng muôn khoảnh
Âu lượn từng đàn cỏ mấy vùng
Ai biết dong thuyền tìm Phạm Lãi
Ngũ Hồ mây nước sớm ung dung

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Dưới ánh chiều tà nước vắng tanh,
Hòn đảo quanh mờ tiếp núi xanh.
Ngựa hí trên sông vang mái quẫy,
Người ngơi bên liễu đợi thuyền quanh.
Chim âu tản mác trên bờ cát,
Một cánh cò bay đồng khoảnh thành.
Ai biết dong thuyền tìm Phạm Lãi,
Ngũ Hồ mây nước lãng quên nhanh.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời