21/05/2024 03:51Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Lợi châu nam độ
利洲南渡

Tác giả: Ôn Đình Quân - 溫庭筠

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Vãn Đường
Đăng bởi Vanachi vào 19/04/2007 19:49

 

Nguyên tác

澹然空水對斜暉,
曲島蒼茫接翠微。
波上馬嘶看棹去,
柳邊人歇待船歸。
數叢沙草群鷗散,
萬頃江田一鷺飛。
誰解乘舟尋范蠡?
五湖煙水獨忘機。

Phiên âm

Đạm nhiên không thuỷ đối tà huy,
Khúc đảo thương mang tiếp thuý vi.
Ba thượng mã tê khan trạo khứ,
Liễu biên nhân yết đãi thuyền quy.
Sổ tùng sa thảo quần âu tán,
Vạn khoảnh giang điền nhất lộ phi.
Thuỳ giải thừa chu tầm Phạm Lãi[1],
Ngũ hồ[2] yên thuỷ độc vong ky.

Dịch nghĩa

Mặt nước trong vắng lặng dưới ánh nắng chiều
Hòn đảo quanh co mờ mịt tiếp liền với núi xanh
Trên sông vang lên tiếng ngựa hí, nhìn mái chèo quẫy đi
Bên liễu người đang nghỉ ngơi đợi thuyền quay về
Bầy chim âu tản mác trong dăm ba đám cỏ trên bãi cát
Một cánh cò đang bay trên vạn khoảnh đồng bên sông
Ai biết dong thuyền đi tìm Phạm Lãi
Để cùng quên lãng việc đời trong khói nước Ngũ Hồ

Bản dịch của Phụng Hà

Dòng sông vắng lặng rọi nắng tà,
Núi xanh mờ mịt tiếp đảo xa.
Sóng reo, nghe ngựa, chèo vun vút,
Liễu rủ, chờ thuyền, khách nhẩn nha.
Đám cỏ, âu đàn chạy xao xác,
Đồng điền, cò lẻ bay la đà.
Ai kẻ bơi thuyền tìm Phạm Lãi,
Ngũ Hồ khói nước, đời quên ta.
[1] Người thời Xuân Thu, sau khi giúp Việt vương Câu Tiễn đánh tan quân của Ngô vương Phù Sai, đi ngao du tại Ngũ hồ.
[2] Tức Thái hồ, ở hai tỉnh Giang Tô, Chiết Giang.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Ôn Đình Quân » Lợi châu nam độ