24.50
Nước: Trung Quốc (Trung Đường)
5 bài thơ
1 người thích

Tác giả cùng thời kỳ

- Nguyên Chẩn (44 bài)
- Giả Đảo (27 bài)
- Diêu Hợp (20 bài)
- Thẩm Á Chi (4 bài)
- Trí Chân thiền sư (3 bài)

Dịch giả nhiều bài nhất

Tạo ngày 29/09/2013 14:34 bởi Vanachi
Ân Nghiêu Phiên 殷堯藩 (780-855) không rõ tên tự, người Gia Hưng, Tô Châu (Đường tài tử truyện chép người Tú Châu). Ông giỏi thơ, thích sơn thuỷ, thơ còn một quyển. Ông là bạn của Vi Ứng Vật 韋應物, từng cùng Mã Đái 馬戴 và Thẩm Á Chi 沈亞之 xướng hoạ. Ông đỗ tiến sĩ năm Nguyên Hoà thứ 9 (814), nhậm huyện lệnh Vĩnh Lạc, sau được Lý Ngao mời tới Trường Sa, cuối cùng làm tới chức Thị ngự sử.