贈歌人郭婉其二

雲滿衣裳月滿身,
輕盈歸步過流塵。
五更無限留連意,
常恐風花又一春。

 

Tặng ca nhân Quách Uyển kỳ 2

Vân mãn y thường nguyệt mãn thân,
Khinh doanh quy bộ quá lưu trần.
Ngũ canh vô hạn lưu liên ý,
Thường khủng phong hoa hựu nhất xuân.

 

Dịch nghĩa

Xiêm áo như mây, ánh trăng soi khắp thân thể,
Bước đi nhẹ nhàng và đẹp như gió cuốn bụi bay.
Suốt năm canh bên nàng vô cùng ưng ý,
Thường e rằng cảnh gió vờn hoa này không biết sang năm có còn chăng?

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (5 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Xiêm áo như mây, trăng chiếu thân
Bước đi như gió cuốn hồng trần
Năm canh vô hạn điều ưng ý
Luôn sợ không còn thêm một xuân

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trần Đông Phong

Mây đượm xiêm y trăng đượm thân
Thướt tha thẹn bước nhẹ bụi tan
Năm canh lưu luyến tình vô hạn
Vẫn ngại gió hoa lại có xuân.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Mây toả xiêm y nguyệt toả người
Bụi hồng đâu lấm nét xinh tươi
Năm canh vô hạn tình lưu luyến
Còn một xuân nầy biết nữa thôi!

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Xiêm áo tựa mây, nguyệt mặt người,
Gót sen nhẹ cuốn bụi hồng tươi.
Năm canh nàng cạnh tình sâu đậm,
Cảnh gió vờn hoa năm tới dời?

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Xiêm vờn mây, mặt, trăng đầy,
Gót sen nhẹ bước cuốn bay bụi hồng.
Năm canh nàng cạnh tình nồng,
Sang năm cảnh gió hoa lồng còn chăng?

Chưa có đánh giá nào
Trả lời