23/10/2021 21:17Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Tặng ca nhân Quách Uyển kỳ 2
贈歌人郭婉其二

Tác giả: Ân Nghiêu Phiên - 殷堯藩

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Trung Đường
Đăng bởi tôn tiền tử vào 29/09/2013 15:18

 

Nguyên tác

雲滿衣裳月滿身,
輕盈歸步過流塵。
五更無限留連意,
常恐風花又一春。

Phiên âm

Vân mãn y thường nguyệt mãn thân,
Khinh doanh quy bộ quá lưu trần.
Ngũ canh vô hạn lưu liên ý,
Thường khủng phong hoa hựu nhất xuân.

Dịch nghĩa

Xiêm áo như mây, ánh trăng soi khắp thân thể,
Bước đi nhẹ nhàng và đẹp như gió cuốn bụi bay.
Suốt năm canh bên nàng vô cùng ưng ý,
Thường e rằng cảnh gió vờn hoa này không biết sang năm có còn chăng?

Bản dịch của Nguyễn Minh

Xiêm áo như mây, trăng chiếu thân
Bước đi như gió cuốn hồng trần
Năm canh vô hạn điều ưng ý
Luôn sợ không còn thêm một xuân

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Ân Nghiêu Phiên » Tặng ca nhân Quách Uyển kỳ 2