客中有感

天地一身在,
頭顱五十過。
流年消壯志,
空使淚成河。

 

Khách trung hữu cảm

Thiên địa nhất thân tại,
Đầu lô ngũ thập qua.
Lưu niên tiêu tráng chí,
Không sử lệ thành hà.

 

Dịch nghĩa

Trong trời đất có một mình,
Đã năm chục năm trải qua trên mái tóc.
Ngày tháng cứ trôi đi làm hao mòn chí lớn,
Bỗng dưng nước mắt tuôn trào như sông.

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (6 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Trời đất trơ mình ta,
Năm chục năm đã qua,
Ngày trôi mòn chí lớn,
Bỗng dưng lệ chan hoà.

tửu tận tình do tại
15.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Đất trời phiêu bạt một ta
Năm mươi năm đã trải qua trên đầu
Tháng ngày chí lớn còn đâu
Bỗng dưng nước mắt tuôn trào như sông

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trần Đông Phong

Một thân ở giữa đất trời
Năm mươi năm lẻ đã trôi qua đầu
Năm qua tráng chí tiêu bào
Không đâu lệ chảy tuôn trào như sông.

15.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Một mình ở trong đất trời,
Năm mươi năm trải trên đời tóc xanh.
Hao mòn chí lớn qua nhanh,
Bỗng dưng nước mắt tuôn thành như sông.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Trong trời đất có một mình ta,
Năm chục năm đời đã trải qua.
Ngày tháng hao mòn bao chí lớn,
Như sông dòng lệ lại tuôn trào.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Tam Ngng

Một thân giữa đất trời,
Năm chục năm đầy vơi.
Nhìn tháng ngày mòn mỏi,
Không dưng nước mắt rơi.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời