25/06/2024 18:24Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Khách trung hữu cảm
客中有感

Tác giả: Ân Nghiêu Phiên - 殷堯藩

Thể thơ: Ngũ ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Trung Đường
Đăng bởi tôn tiền tử vào 29/09/2013 15:15

 

Nguyên tác

天地一身在,
頭顱五十過。
流年消壯志,
空使淚成河。

Phiên âm

Thiên địa nhất thân tại,
Đầu lô ngũ thập qua.
Lưu niên tiêu tráng chí,
Không sử lệ thành hà.

Dịch nghĩa

Trong trời đất có một mình,
Đã năm chục năm trải qua trên mái tóc.
Ngày tháng cứ trôi đi làm hao mòn chí lớn,
Bỗng dưng nước mắt tuôn trào như sông.

Bản dịch của Nguyễn Minh

Trời đất trơ mình ta,
Năm chục năm đã qua,
Ngày trôi mòn chí lớn,
Bỗng dưng lệ chan hoà.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Ân Nghiêu Phiên » Khách trung hữu cảm