楚江懷古

騷靈不可見,
楚些竟誰聞。
欲採蘋花去,
滄州隔暮雲。

 

Sở giang hoài cổ

Tao linh bất khả kiến,
Sở tá cánh thuỳ văn.
Dục thái tần hoa khứ,
Thương châu cách mộ vân.

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (4 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Trần Đông Phong

Hồn Ly Tao chưa thấy
Lại ai nghe  Sở từ
Muốn hái hoa tần đấy
Thương Châu cách mây chiều.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh Gửi bởi Lâm Xuân Hương ngày 20/3/2023

Hồn Ly Tao còn chưa được thấy
Vân Sở Từ đã mấy ai xem
Hoa Tần muốn hái rồi đem
Lên Thương Châu ở khuất bên mây chiều.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Hồn Ly Tao còn chưa được thấy
Vân Sở Từ đã mấy ai xem
Hoa Tần muốn hái rồi đem
Lên Thương Châu ở khuất bên mây chiều.


xin lỗi trùng lặp
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lê Nam Thắng

Ly tao hồn khó thấy sao
Sở từ nghe hết ai nào mấy câu
Hoa tần muốn hái đi đâu
Mây chiều ngăn cách Thương Châu xa vời

Chưa có đánh giá nào
Trả lời