贈歌人郭婉其一

石家金谷舊歌人,
起唱花筵淚滿巾。
紅粉少年諸弟子,
一時惆悵望梁塵。

 

Tặng ca nhân Quách Uyển kỳ 1

Thạch gia Kim Cốc cựu ca nhân,
Khởi xướng hoa diên lệ mãn cân.
Hồng phấn thiếu niên chư đệ tử,
Nhất thì trù trướng vọng Lương trần.

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Trần Đông Phong

Vốn ca nương Thạch gia Kim Cốc
Cất giọng chiếu hoa lệ thấm khăn
Tuổi trẻ má hồng bao đệ tử
Đất Lương một thuở chuyện thương buồn.

15.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Ca nương Kim Cốc Thạch gia,
Tiếng ngâm vừa cất chiếu hoa lệ đầy.
Thiếu niên hồng phấn bao người,
Đất Lương nhìn lại bời bời thương tâm.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Con hát cũ Thạch gia Kim Cốc
Khóc ướt khăn khi hát chiếu hoa
Đàn em trẻ tuổi phấn thoa
Buồn rầu nhìn phía xà nhà bụi vương.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời