Như ve thu, oanh vàng truyền khắp
Xuyên mây trôi bay tấp lên trời
"Lương Châu" bài hát vừa lơi
"Tưởng phu liên" lại tiếp lời tặng ông

tửu tận tình do tại