贈歌者其二

公子邀歡月滿樓,
佳人揭調唱伊州。
便從席上秋風起,
直到蕭關水盡頭。

 

Tặng ca giả kỳ 2

Công tử yêu hoan nguyệt mãn lâu,
Giai nhân yết điệu xướng Y Châu.
Tiện tòng tịch thượng thu phong khởi,
Trực đáo Tiêu Quan thuỷ tận đầu.

 

Dịch nghĩa

Công tử mở tiệc vui, trăng sáng khắp lầu,
Người đẹp lên giọng hát bài Y Châu.
Lúc đó trong tiệc có gió thu nổi,
Đưa giọng ca tới Tiêu Quan ở đầu con sông.


 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (6 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Lê Nguyễn Lưu

Công tử vui chơi trăng sáng lầu
Giai nhân cất điệu hát Y châu
Gió thu bỗng nổi trên bàn tiệc
Thẳng tới Tiêu Quan ngọn nước đầu.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Phạm Trọng Điềm

Đầy lầu bóng nguyệt đón vui chơi,
Khúc hát Y châu giọng lả lơi.
Trên tiệc sang thu luồng gió thổi,
Tiêu quan nước cạn tiệc vừa thôi.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
...
Все пройдет и печаль и радость
Все пройдет так устроен свет
Все пройдет только верить надо
Что любовь не проходит нет ..
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Anh Nguyên

Tiệc vui, trăng sáng khắp lầu,
Giai nhân hát điệu Y-Châu tuyệt vời.
Gió Thu bỗng thổi tới nơi,
Tiêu-Quan ngọn nước nghe lời ai ca...

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Trăng khắp lầu con quan mở tiệc
Người đẹp ca bài hát Y Châu
Tình cờ gió nổi bỗng đâu
Đưa xa giọng hát tới đầu Tiêu Quan.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Lầu trăng công tử thoả vui chơi
Khúc hát Y châu thật tuyệt vời
Trên tiệc, làn thu vừa mới nổi
Tiêu Quan đầu bến đến ngay rồi

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Công tử tiệc vui, trăng sáng lầu,
Giọng ca người đẹp hát Y Châu.
Gió thu nổi lúc đang trong tiệc,
Ca tới Tiêu Quan sông nước đầu.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời