遊會安逢渭城歌者

共歎相逢晚,
相逢是客中。
管絃今夜月,
鄉國幾秋風?
淚盡樽仍醁,
心灰燭自紅。
舊遊方落落,
一曲莫辭終。

 

Du Hội An phùng Vị thành ca giả

Cộng thán tương phùng vãn,
Tương phùng thị khách trung.
Quản huyền kim dạ nguyệt,
Hương quốc kỷ thu phong.
Lệ tận tôn nhưng lục,
Tâm hôi chúc tự hồng,
Cựu du phương lạc lạc,
Nhất khúc mạc từ chung!


Thành Vị tức Nam Định vì có sông Vị Hoàng chảy qua.

Nguồn: Cao Bá Quát toàn tập - tập 1, Trung tâm Nghiên cứu quốc học, NXB Văn học, 2004

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (4 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Hoàng Tạo

Bây giờ mới gặp nhau,
Gặp nhau nơi đất khách.
Trúc tơ đêm trăng này,
Đất nước mấy thu cách.
Lệ cạn rượu còn đầy,
Đèn còn lồng nỡ tắt ?
Bạn bè lưa thưa dần,
Tiếc gì nhau khúc hát!

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lý Lãng Nhân

Gặp nhau biết mấy thở than
Nhìn nhau đất khách can tràng đổi trao
Đêm trăng đàn sáo quyện nhau
Quê xưa cách mấy thu nào nhớ chăng
Lệ rơi thấm ướt áo xanh
Tim ai đau xót đuốc dành bóng đêm
Phương trời bạn cũ xa xăm
Khúc ca tiếc với tri âm làm gì.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Thở than cũng đã muộn rồi
Buồn ơi đất khách phương trời gặp nhau
Sáo đàn dưới bóng trăng thâu
Quê hương xa cách gió thu mấy mùa
Rượu đầy nước mắt đã khô
Lửa lòng cũng tắt đèn mờ tỏ soi
Bạn xưa sót lại mấy người
Tiếc chi chẳng hát trọn bài tặng nhau

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Gặp nhau đã muộn thở than rồi,
Buồn gặp khách nơi đất phương trời.
Dưới bóng sáo đàn trăng sáng đó,
Xa quê hẹn cách gió thu qua.
Rượu còn đầy đã khô dòng lệ,
Đèn tắt tấm lòng hồng tỏ soi.
Bạn cũ mấy người còn sót lại,
Tiếc không hát tặng nhau toàn bài.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời