Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt
Thời kỳ: Trung Đường
3 bài trả lời: 3 bản dịch

Đăng bởi Vanachi vào 23/10/2006 20:00

竹枝其一

荊門灘急水潺潺,
兩岸猿啼煙滿山。
渡頭年少應官去,
月落西陵望不還。

 

Trúc chi kỳ 1

Kinh Môn than cấp thuỷ sàn sàn,
Lưỡng ngạn viên đề yên mãn san.
Độ đầu niên thiếu ưng quan khứ,
Nguyệt lạc Tây Lăng vọng bất hoàn.

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của phanlang @www.tvvn.org

Kinh Môn ghềnh xiết nước reo
Khói sương đầy núi vượn kêu hai bờ
Tìm danh, qua bến năm xưa
Tây Lăng trăng rụng người chưa trở về.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của mailang

Kinh Môn thác xiết, nước rào rào,
Vượn hót đôi bờ, mây núi bao.
Quan lại thiếu thời qua bến nhớ,
Tây Lăng trăng lặn ngóng ai nào !

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Ghềnh Kinh Môn nước ào ào gấp
Vượn hai bờ, khói ngợp khắp non
Thiếu thời dời bến làm quan
Mặt trăng lặn kẽm Tây Lăng không về.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời