03/12/2021 15:05Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Trúc chi kỳ 1
竹枝其一

Tác giả: Lý Thiệp - 李涉

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Trung Đường
Đăng bởi Vanachi vào 23/10/2006 20:00

 

Nguyên tác

荊門灘急水潺潺,
兩岸猿啼煙滿山。
渡頭年少應官去,
月落西陵望不還。

Phiên âm

Kinh Môn than cấp thuỷ sàn sàn,
Lưỡng ngạn viên đề yên mãn san.
Độ đầu niên thiếu ưng quan khứ,
Nguyệt lạc Tây Lăng vọng bất hoàn.

Bản dịch của phanlang @www.tvvn.org

Kinh Môn ghềnh xiết nước reo
Khói sương đầy núi vượn kêu hai bờ
Tìm danh, qua bến năm xưa
Tây Lăng trăng rụng người chưa trở về.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Lý Thiệp » Trúc chi kỳ 1