Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt
Thời kỳ: Trung Đường
3 bài trả lời: 3 bản dịch

Đăng bởi Vanachi vào 24/10/2006 20:01

竹枝其二

巫峽雲開神女祠,
綠潭紅樹影參差。
下牢戍口初相問,
無義灘頭剩別離。

 

Trúc chi kỳ 2

Vu Giáp vân khai thần nữ từ,
Lục đàm hồng thụ ảnh sâm si.
Hạ Lao thú khẩu sơ tương vấn,
Vô Nghĩa than đầu thặng biệt ly.

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của phanlang @www.tvvn.org

Miếu thần mây vén lối Vu
Cây hồng soi mãi bóng tù đầm xanh
Hạ Lao thăm hỏi tin anh
Đầu ghềnh Vô Nghĩa thôi đành chia tay.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của mailang

Non Vu thần nữ miếu lùa mây,
Cây thắm đầm xanh ảnh quyện bày.
Cửa khẩu Hạ Lao cùng vội hỏi,
Ghềnh Vô Nghĩa khắc buổi chia tay.

12.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Mây Vu Giáp hé đền thần nữ
Nước đầm xanh cây đỏ bóng soi
Hạ Lao thăm hỏi sơ sài
Đầu ghềnh Vô Nghĩa biệt ai cũng đành.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời