23/04/2024 11:10Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Trúc chi kỳ 2
竹枝其二

Tác giả: Lý Thiệp - 李涉

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Trung Đường
Đăng bởi Vanachi vào 23/10/2006 20:01

 

Nguyên tác

巫峽雲開神女祠,
綠潭紅樹影參差。
下牢戍口初相問,
無義灘頭剩別離。

Phiên âm

Vu Giáp vân khai thần nữ từ,
Lục đàm hồng thụ ảnh sâm si.
Hạ Lao thú khẩu sơ tương vấn,
Vô Nghĩa than đầu thặng biệt ly.

Bản dịch của phanlang @www.tvvn.org

Miếu thần mây vén lối Vu
Cây hồng soi mãi bóng tù đầm xanh
Hạ Lao thăm hỏi tin anh
Đầu ghềnh Vô Nghĩa thôi đành chia tay.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Lý Thiệp » Trúc chi kỳ 2