08/02/2023 23:31Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Thính Đa Mỹ xướng ca
聽多美唱歌

Tác giả: Lý Thiệp - 李涉

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Trung Đường
Đăng bởi tôn tiền tử vào 04/04/2014 14:01

 

Nguyên tác

黃鶯漫轉引秋蟬,
沖斷行雲直入天。
一曲梁州聽初了,
為君別唱想夫憐。

Phiên âm

Hoàng oanh mạn chuyển dẫn thu thiền,
Xung đoạn hành vân trực nhập thiên.
Nhất khúc "Lương Châu[1]" thính sơ liễu,
Vị quân biệt xướng "Tưởng phu liên[2]".

Dịch nghĩa

Giọng như oanh vàng, ve thu truyền đi khắp nơi,
Xuyên qua đám mây trôi bay thẳng lên trời.
Vừa nghe xong bài "Lương Châu",
Vì ông, lại đặc biệt hát bài "Tưởng phu liên".

Bản dịch của Nguyễn Minh

Như ve thu, oanh vàng truyền khắp
Xuyên mây trôi bay tấp lên trời
"Lương Châu" bài hát vừa lơi
"Tưởng phu liên" lại tiếp lời tặng ông
[1] Tên ca khúc nói về biên ải.
[2] Tên ca khúc nói về thương nhớ chồng.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Lý Thiệp » Thính Đa Mỹ xướng ca