Nhà ở Tây Tần
Nhờ nghề mọn nuôi thân
Đường tơ liễu
Đua thanh tân
Học được Niệm nô giọng hát
Mây xanh cao vút tiếng ngân
Gấm đẹp ban cho vô số
Bõ lúc nhọc nhằn

Mấy năm đường kinh đô qua lại
Rượu thừa, chả nguội sống qua lần
Cùng ai tỏ
Nỗi tâm can
Ví có tri âm biết đến
Chẳng nề hát khúc "Dương xuân"
Trước tiệc người nghe thổn thức
Lệ ướt đầm khăn.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.