15/06/2024 17:15Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Tặng ca nhân Quách Uyển kỳ 1
贈歌人郭婉其一

Tác giả: Ân Nghiêu Phiên - 殷堯藩

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Trung Đường
Đăng bởi Trần Đông Phong vào 01/07/2021 13:01

 

Nguyên tác

石家金谷舊歌人,
起唱花筵淚滿巾。
紅粉少年諸弟子,
一時惆悵望梁塵。

Phiên âm

Thạch gia Kim Cốc cựu ca nhân,
Khởi xướng hoa diên lệ mãn cân.
Hồng phấn thiếu niên chư đệ tử,
Nhất thì trù trướng vọng Lương trần.

Bản dịch của Trần Đông Phong

Vốn ca nương Thạch gia Kim Cốc
Cất giọng chiếu hoa lệ thấm khăn
Tuổi trẻ má hồng bao đệ tử
Đất Lương một thuở chuyện thương buồn.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Ân Nghiêu Phiên » Tặng ca nhân Quách Uyển kỳ 1