Xếp theo:

Trang trong tổng số 6 trang (59 bài thơ)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [3] [4] [5] [6]

Tòng quân hành kỳ 3

Trung Quốc » Thịnh Đường » Vương Xương Linh
5 trả lời, 2158 lượt xem, 0 người thích
Do Vanachi gửi ngày 28/12/2005 01:42

Tòng quân hành kỳ 4

15.00
Trung Quốc » Thịnh Đường » Vương Xương Linh
8 trả lời, 4385 lượt xem, 2 người thích
Do Vanachi gửi ngày 28/12/2005 01:43

Tòng quân hành kỳ 5

Trung Quốc » Thịnh Đường » Vương Xương Linh
7 trả lời, 2228 lượt xem, 0 người thích
Do Vanachi gửi ngày 28/12/2005 01:44

Tòng quân hành kỳ 6

Trung Quốc » Thịnh Đường » Vương Xương Linh
5 trả lời, 1928 lượt xem, 0 người thích
Do Vanachi gửi ngày 28/12/2005 01:47

Tòng quân hành kỳ 7

Trung Quốc » Thịnh Đường » Vương Xương Linh
5 trả lời, 1901 lượt xem, 0 người thích
Do Vanachi gửi ngày 28/12/2005 01:48

Tòng quân khẩu hào

Trung Quốc » Thanh » Tiền Trừng Chi
1 trả lời, 127 lượt xem, 0 người thích
Do tôn tiền tử gửi ngày 13/12/2020 14:35

Tống nhân tòng quân

Trung Quốc » Thịnh Đường » Đỗ Phủ » Lưu vong làm quan (756-759)
3 trả lời, 1523 lượt xem, 0 người thích
Do tôn tiền tử gửi ngày 28/03/2015 21:49

Trường An thân cố

Trung Quốc » Trung Đường » Lư Ân
1 trả lời, 938 lượt xem, 0 người thích
Do tôn tiền tử gửi ngày 24/03/2014 11:37

Vô gia biệt

Trung Quốc » Thịnh Đường » Đỗ Phủ » Lưu vong làm quan (756-759)
7 trả lời, 7350 lượt xem, 3 người thích
Do Vanachi gửi ngày 17/06/2005 12:38

Trang trong tổng số 6 trang (59 bài thơ)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [3] [4] [5] [6]
Tìm bài thơ:

Kết quả tìm được thoả mãn đồng thời tất cả các tiêu chí bạn chọn.
Bạn có thể tìm bằng Google với giao diện đơn giản hơn.

Tiêu đề:

Tác giả:

Nội dung:

Nguyên bản (thơ chữ Hán/tiếng nước ngoài):

Thể thơ:

Ngôn ngữ:

Nước:

Thời đại:

Bài trả lời:

Thể loại:

Tiêu đề:

Nội dung:

Tiêu chí phụ:

Từ khoá: tòng quân