Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (7 bài thơ)
[1]

Chu Lang mộ

Việt Nam » Nguyễn » Nguyễn Du » Bắc hành tạp lục
3 trả lời, 8130 lượt xem, 0 người thích
Do Vanachi gửi ngày 19/12/2005 02:20

Điệu Chu Du

94.78
Trung Quốc » Tam Quốc » Gia Cát Lượng
2 trả lời, 18046 lượt xem, 1 người thích
Do tôn tiền tử gửi ngày 16/02/2019 23:28

Hột na khúc kỳ 1

Trung Quốc » Trung Đường » Lưu Vũ Tích » Thi
4 trả lời, 2289 lượt xem, 0 người thích
Do tôn tiền tử gửi ngày 11/04/2014 12:17

Minh tranh

34.67
Trung Quốc » Trung Đường » Lý Đoan
10 trả lời, 6976 lượt xem, 2 người thích
Do Vanachi gửi ngày 26/05/2007 16:45

Tặng Vi thị ca nhân kỳ 2

Trung Quốc » Vãn Đường » Tiết Năng
1 trả lời, 1397 lượt xem, 0 người thích
Do tôn tiền tử gửi ngày 13/06/2014 13:57

Xích Bích hoài cổ

74.43
Trung Quốc » Vãn Đường » Đỗ Mục
22 trả lời, 41748 lượt xem, 17 người thích
Do Vanachi gửi ngày 22/05/2005 03:04

Yết Chu Du miếu

Trung Quốc » Minh » Giải Tấn
1 trả lời, 1778 lượt xem, 0 người thích
Do tôn tiền tử gửi ngày 20/01/2018 10:51

Trang trong tổng số 1 trang (7 bài thơ)
[1]
Tìm bài thơ:

Kết quả tìm được thoả mãn đồng thời tất cả các tiêu chí bạn chọn.
Bạn có thể tìm bằng Google với giao diện đơn giản hơn.

Tiêu đề:

Tác giả:

Nội dung:

Nguyên bản (thơ chữ Hán/tiếng nước ngoài):

Thể thơ:

Ngôn ngữ:

Nước:

Thời đại:

Bài trả lời:

Thể loại:

Tiêu đề:

Nội dung:

Tiêu chí phụ:

Từ khoá: Chu Du