Xếp theo:

Trang trong tổng số 2 trang (11 bài thơ)
[1] [2] ›Trang sau »Trang cuối

Bát trận đồ

35.00
Trung Quốc » Thịnh Đường » Đỗ Phủ » Phiêu bạc tây nam (760-770)
22 trả lời, 9082 lượt xem, 4 người thích
Do Vanachi gửi ngày 12/06/2005 16:03

Đăng Ngoạ Long sơn tả hoài

Trung Quốc » Tấn » Lục Cơ
1 trả lời, 1414 lượt xem, 1 người thích
Do Vanachi gửi ngày 12/09/2008 07:54

Đề ngự bình hoạ đồ kỳ 3 - Tam cố thảo lư

15.00
Việt Nam » Tây Sơn » Ngô Thì Nhậm » Bút hải tùng đàm
5 trả lời, 6230 lượt xem, 5 người thích
Do Vanachi gửi ngày 12/08/2006 18:10

Lương Phủ ngâm (I)

34.00
Trung Quốc » Tam Quốc » Gia Cát Lượng
6 trả lời, 14162 lượt xem, 15 người thích
Do Vanachi gửi ngày 05/08/2008 15:10

Tam Quốc diễn nghĩa thiên mạt thi

35.00
Trung Quốc » Khuyết danh Trung Quốc
1 trả lời, 20216 lượt xem, 5 người thích
Do Vanachi gửi ngày 19/11/2007 13:31

Thục tướng

44.00
Trung Quốc » Thịnh Đường » Đỗ Phủ » Phiêu bạc tây nam (760-770)
16 trả lời, 8556 lượt xem, 5 người thích
Do Vanachi gửi ngày 25/10/2005 23:45

Thương thiên như viên cái

44.75
Trung Quốc » Tam Quốc » Gia Cát Lượng
7 trả lời, 11987 lượt xem, 17 người thích
Do Vanachi gửi ngày 22/02/2006 09:15

Vịnh hoài cổ tích kỳ 5 - Vũ Hầu miếu

Trung Quốc » Thịnh Đường » Đỗ Phủ » Phiêu bạc tây nam (760-770)
9 trả lời, 3464 lượt xem, 1 người thích
Do Vanachi gửi ngày 25/10/2005 18:09

Vịnh Vũ Hầu

Trung Quốc » Trung Đường » Bạch Cư Dị
10 trả lời, 3909 lượt xem, 2 người thích
Do Vanachi gửi ngày 21/02/2008 17:52

Vô đề

644.30
Trung Quốc » Tam Quốc » Gia Cát Lượng
18 trả lời, 109850 lượt xem, 28 người thích
Do hongha83 gửi ngày 13/08/2008 05:20

Trang trong tổng số 2 trang (11 bài thơ)
[1] [2] ›Trang sau »Trang cuối
Tìm bài thơ:

Kết quả tìm được thoả mãn đồng thời tất cả các tiêu chí bạn chọn.
Bạn có thể tìm bằng Google với giao diện đơn giản hơn.

Tiêu đề:

Tác giả:

Nội dung:

Nguyên bản (thơ chữ Hán/tiếng nước ngoài):

Thể thơ:

Ngôn ngữ:

Nước:

Thời đại:

Bài trả lời:

Thể loại:

Tiêu đề:

Nội dung:

Tiêu chí phụ:

Yêu thích bởi: ngoa long