聞雁

故園眇何處?
歸思方悠哉。
淮南秋雨夜,
高齋聞雁來。

 

Văn nhạn

Cố viên miểu hà xứ?
Quy tư phương du tai.
Hoài Nam thu vũ dạ,
Cao trai văn nhạn lai.

 

Dịch nghĩa

Quê cũ ở đâu trong cõi xa xôi mù mịt này?
Nỗi nhớ nhà càng cao vời vợi...
Đêm xuống nơi Hoài Nam, có mưa thu rơi nhè nhẹ,
Từ trên phòng cao nghe tiếng nhạn bầy ríu rít bay về tổ.


Vi Ứng Vật quê Trường An, đang làm quan trong triều, được lệnh làm thứ sử Trừ Châu cách xa hơn hai ngàn dặm. Ông tả nỗi nhớ nhà khi qua Hoài Nam trên đường tới nhiệm sở mới.

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Bùi Hạnh Cẩn

Làng cũ xa tít tắp
Nỗi niềm về đê mê
Hoài Nam mưa thu tối
Phòng cao nghe nhạn về


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Xa mù mịt vọng quê
Nhớ nhà sầu lê thê
Đêm Hoài Nam mưa lạnh
Phòng cao nghe nhạn về.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Vườn xưa mù mịt phương nào
Tình quê vương vít lòng nao nao sầu
Hoài Nam đêm tối mưa thu
Phòng cao tiếng nhạn từ đâu bay về

Chưa có đánh giá nào
Trả lời