Chưa có đánh giá nào
Nước: Trung Quốc (Minh)
3 bài thơ

Tác giả cùng thời kỳ

- Đường Dần (19 bài thơ)
- Phùng Tiểu Thanh (12 bài thơ)
- Dương Thận (27 bài thơ)
- Bồ Tùng Linh (2 bài thơ)
- Lâm Hồng (18 bài thơ)
Tạo ngày 11/08/2014 00:04 bởi tôn tiền tử
Cao Bính 高棅 (1350-1423) còn có tên Đình Lễ 廷禮, tự Ngạn Khôi 彥恢, hiệu Mạn Sĩ 漫士, người Trường Lạc, Phú Kiến, là một trong Mân Trung thập tài tử.