Chưa có đánh giá nào
Nước: Trung Quốc (Minh)
3 bài thơ

Tác giả cùng thời kỳ

- Chu Đức (1 bài)
- Phương Hiếu Nhụ (5 bài)
- Cù Hữu (8 bài)
- Cao Khải (29 bài)
- Lưu Thuý Thuý (2 bài)
Tạo ngày 10/08/2014 00:04 bởi tôn tiền tử
Cao Bính 高棅 (1350-1423) còn có tên Đình Lễ 廷禮, tự Ngạn Khôi 彥恢, hiệu Mạn Sĩ 漫士, người Trường Lạc, Phú Kiến, là một trong Mân Trung thập tài tử.