夕次盱眙縣

落帆逗淮鎮,
停舫臨孤驛。
浩浩風起波,
冥冥日沉夕。
人歸山郭暗,
雁下蘆洲白。
獨夜憶秦關,
聽鐘未眠客。

 

Tịch thứ Vu Di huyện

Lạc phàm đậu Hoài trấn,
Đình phảng lâm cô dịch.
Hạo hạo phong khởi ba,
Minh minh nhật trầm tịch.
Nhân quy sơn quách ám,
Nhạn hạ lô châu bạch.
Độc dạ ức Tần quan,
Thính chung vị miên khách.

 

Dịch nghĩa

Cuốn buồm đậu ở thị trấn Hoài
Dừng thuyền lên quán dịch lầu lẻ loi
Gió thổi mạnh làm nổi sóng
Mặt trời chìm xuống thành tối mịt mờ
Người đi về lại thành quách đã hôn ám
Nhạn hạ xuống bãi lau trắng
Một mình đêm nhớ ải Tần
Khách chưa đi ngủ nghe tiếng chuông


Vu Di là tên một huyện ở trên núi Vu Di ở phía nam hồ Hồng Trạch, thuộc quận Lâm Hoài, tỉnh An Huy ngày nay.

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (8 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Bùi Khánh Đản

Cuộn buồm khách đã dừng thuyền
Bước vào nhà trạm ở bên Lâm Hoài
Ầm ầm sóng gió khắp nơi
Bốn bề mù mịt một trời hoàng hôn
Người về trong bóng sườn non
Xạc xào nhạn xuống đậu cồn lưa thưa
Một mình nhớ ải Tần xưa
Chuông mai đã điểm khách chưa đi nằm


Nguồn: Đỗ Bằng Đoàn, Bùi Khánh Đản, Đường thi trích dịch, Trung tâm nghiên cứu Quốc học, NXB Văn học, 2006
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Phụng Hà

Trạm Hoài cuốn buồm đậu,
Thuyền vắng khách một thân.
Mờ mịt bóng chiều xuống.
Trùng trùng đợt sóng dâng,
Người về thành ảm đạm,
Nhạn đáp bãi trắng ngần.
Ải Tần đêm nằm nhớ,
Khách thức nghe chuông ngân.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn phước Hậu

Hạ buồm nơi Hoài trấn
Dừng thuyền gần trạm vắng
Sóng gió nổi ầm ầm
Mịt mờ chiều trời lặn.
Người về thành núi thâm
Nhạn đáp bờ lau trắng.
Đêm khách nhớ ải Tần
Chuông ngân chưa ngủ đặng.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của mailang

Hoài trấn thả bườm rũ,
Thuyền trôi về bến cũ.
Đất trời mờ mịt giăng,
Sóng gió ầm ầm phủ.
Núi tối người xa về,
Nhạn đồng lau trắng tụ.
Đêm riêng nhớ ải Tần,
Chuông vẳng không hề ngủ.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trần Trọng Kim

Cuốn buồm đậu ở trấn Hoài
Dừng thuyền ghé bến mé ngoài nghỉ ngơi
Mông mênh gió thổi sóng giồi
Mịt mờ buổi tối mặt trời lạnh xong
Người về thành núi mịt mùng
Nhạn sà xuống bãi lau trông trắng ngần
Một mình đêm nhớ cửa Tần
Khách xa chưa ngủ nghe gần tiếng chuông


Nguồn: Trần Trọng Kim, Đường thi, NXB Văn hoá thông tin, 1995
Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Anh Nguyên

Hạ buồm, đậu bến phố Hoài,
Bến đò nằm ở bên ngoài trạm thôi.
Mênh mông, sóng gió dậy rồi,
Mịt mờ chiều xuống, mặt trời lặn mau.
Người về thành núi thẫm mầu,
Nhạn sà ngay xuống bãi lau trắng ngần.
Một mình, đêm nhớ ải Tần,
Khách nghe chuông vọng đã gần qua đêm...

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Cuốn buồm đậu ở trấn Hoài
Dừng thuyền lên quán dịch lầu lẻ loi
Ầm ầm gió giật sóng dồi
Mờ mờ bóng tối mặt trời lặng đâu
Nhạn sà bãi vắng ngàn lau
Người về thành núi mù mù cõi đêm
Nửa khuya riêng nhớ ải Tần
Khách còn chưa ngủ bần thần tiếng chuông

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Tới trấn Hoài hạ buồm đậu lại
Thuyền ngừng ngay trước trạm chơ vơ
Mông mênh sóng gió tạt bờ
Mặt trời đã lặn chiều tà nhá nhem
Người trở về thành non tăm tối
Nhạn bay xà xuống bãi bông lau
Nhớ ải Tần, lúc canh thâu
Một mình chưa ngủ chuông đâu vọng vào.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời