20/08/2022 13:17Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Tịch thứ Vu Di huyện
夕次盱眙縣

Tác giả: Vi Ứng Vật - 韋應物

Thể thơ: Ngũ ngôn bát cú; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Trung Đường
Đăng bởi hongha83 vào 25/12/2008 07:27

 

Nguyên tác

落帆逗淮鎮,
停舫臨孤驛。
浩浩風起波,
冥冥日沉夕。
人歸山郭暗,
雁下蘆洲白。
獨夜憶秦關,
聽鐘未眠客。

Phiên âm

Lạc phàm đậu Hoài trấn,
Đình phảng lâm cô dịch.
Hạo hạo phong khởi ba,
Minh minh nhật trầm tịch.
Nhân quy sơn quách ám,
Nhạn hạ lô châu bạch.
Độc dạ ức Tần quan,
Thính chung vị miên khách.

Dịch nghĩa

Cuốn buồm đậu ở thị trấn Hoài
Dừng thuyền lên quán dịch lầu lẻ loi
Gió thổi mạnh làm nổi sóng
Mặt trời chìm xuống thành tối mịt mờ
Người đi về lại thành quách đã hôn ám
Nhạn hạ xuống bãi lau trắng
Một mình đêm nhớ ải Tần
Khách chưa đi ngủ nghe tiếng chuông

Bản dịch của Bùi Khánh Đản

Cuộn buồm khách đã dừng thuyền
Bước vào nhà trạm ở bên Lâm Hoài
Ầm ầm sóng gió khắp nơi
Bốn bề mù mịt một trời hoàng hôn
Người về trong bóng sườn non
Xạc xào nhạn xuống đậu cồn lưa thưa
Một mình nhớ ải Tần xưa
Chuông mai đã điểm khách chưa đi nằm
Vu Di là tên một huyện ở trên núi Vu Di ở phía nam hồ Hồng Trạch, thuộc quận Lâm Hoài, tỉnh An Huy ngày nay.
Nguồn: Đỗ Bằng Đoàn, Bùi Khánh Đản, Đường thi trích dịch, Trung tâm nghiên cứu Quốc học, NXB Văn học, 2006

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Vi Ứng Vật » Tịch thứ Vu Di huyện