15.00
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt
Thời kỳ: Vãn Đường
15 bài trả lời: 11 bản dịch, 4 thảo luận
1 người thích
Từ khoá: mùa xuân (293)

Tuyển tập chung

Đăng bởi Vanachi vào 09/07/2006 10:08, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Vanachi vào 05/01/2010 23:45

春晴

雨前初見花間蕊,
雨後兼無葉裏花。
蛺蝶飛來過牆去,
卻疑春色在鄰家。

 

Xuân tình

Vũ tiền sơ kiến hoa gian nhị,
Vũ hậu kiêm vô diệp lý hoa.
Giáp điệp phi lai quá tường khứ,
Khước nghi xuân sắc tại lân gia.

 

Dịch nghĩa

Sắp mưa, thấy hoa phô nhị,
Mưa tạnh, ẩn trong lá không còn bông hoa nào.
Bươm bướm tới tấp bay qua tường,
Tưởng như mùa xuân còn ở bên hàng xóm.


Sách Thiên gia thi chép bài thơ Tình cảnh 晴景 đề của Vương An Thạch đời Tống, chỉ khác bài này một số chữ:
lai vị kiến hoa gian nhị,
Vũ hậu toàn vô diệp để hoa.
Phong điệp phân phân quá tường khứ,
Khước nghi xuân sắc tại lân gia.

雨來未見花間蕊,
雨後全無葉底花。
蜂蝶紛紛過牆去,
却疑春色在鄰家。

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 2 trang (15 bài trả lời)
[1] [2] ›Trang sau »Trang cuối

Ảnh đại diện

Bản dịch của Vũ Tích Cống

Chửa mưa, thấy nhị mới ra,
Mưa rồi, dưới lá còn hoa đâu nào?
Qua tường ong bướm rủ nhau,
Tưởng rằng xuân sắc ở đâu láng giềng.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Hải Đà

Trước mưa nhìn thấy nhụy hoa đầy
Mưa tạnh chẳng còn hoa dưới cây
Bay hút tường bên ong bướm đẹp
Xuân sang hàng xóm ngỡ đâu đây.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Hải Đà

Chưa mưa nhụy thắm hoa đầy
Ngớt mưa chẳng thấy lá cây hoa nào
Chập chờn ong bướm qua rào
Ngỡ xuân đã lạc lối vào nhà bên.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của mailang

Thấp thoáng nhị đầy trước giọt sa,
Mưa xong, dưới lá chẳng còn hoa.
Bướm ong lũ lượt qua tường hết,
Cứ ngỡ còn xuân ở cạnh nhà.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Về bài thơ Xuân tình của Vương Giá .

Bản chữ Trung và bản phiên âm Hán Việt không khớp nhau , bản nào đúng đây ? Theo tôi , bản phiên âm Hán Việt đúng , vậy thì phải sửa bản chữ Trung một số chữ : thay lí = để ; phi lai = phân phân . Tôi có  1 bản dịch thế này :
Mưa xuân mới tạnh
Chưa mưa thấp thoáng nhị hoa tươi
Mưa tạnh , lá đầy , hoa đã rơi .
Ong bướm phân vân qua lối khác,
Hương xuân ở cả láng giềng thôi .

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Vũ tình 雨晴

雨晴

雨前初見花間蕊,
雨後兼無葉裏花。
蛺蝶飛來過牆去,
卻疑春色在鄰家。

王駕
卷690_4

Vũ tình

Vũ tiền sơ kiến hoa gian nhị ,
Vũ hậu kiêm vô diệp lý hoa .
Kiệp điệp phi lai quá tường khứ ,
Khước nghi xuân sắc tại lân gia .

Vương Giá

http://www.xysa.com/quantangshi/t-690.htm

Bài 4

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Sai sót

Xin đa tạ tiền bối.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Về nguyên tác bài thơ Xuân tình của Vương Giá

Việc xác định đâu là bản gốc của bài thơ , theo tôi là rất khó và đòi hỏi phải chuyên nghiệp . Đến như bản Kiều của cụ Nguyễn Du cũng còn có rất nhiều tranh luận . Theo tôi có thể tin cậy hơn cả là tìm trên các trang web lớn của Trung quốc mà tham khảo với bản các cụ ta xưa nay vẫn dịch . Tôi có một bản đưa lên đây để các vị tham khảo .
http://zhidao.baidu.com
《春晴》
作者:王驾 朝代:唐
雨前初见花间蕊,
雨后全无叶底花。
蜂蝶纷纷过墙去,

[注释](1)初见:刚才见到。蕊:未开的花,即花苞。
[译文]春雨之前,还见到花间露出新蕊,雨后只见花叶,就连叶子底下也找不到一朵花,采花的蜜蜂和蝴蝶,因为找不到花,纷纷飞过院墙,竟使人怀疑春天的景色还在临家的园子里

Xuân tình  
Tác giả : Vương Giá    Triều đại : Đường .

Vũ tiền sơ kiến hoa gian nhị ,
Vũ hậu toàn vô diệp đế hoa .
Phong điệp phân phân quá tường khứ ,
Khước nghi xuân sắc tại lân gia .

Chú thích : Sơ kiến : Cương tài  kiến đáo . Nhị : vị khai đích hoa , tức hoa  bao .
Phong văn :
Xuân vũ chi tiền , hoàn kiến  đáo hoa  gian lộ xuất tân nhị , vũ hậu chỉ kiến hoa diệp , tựu liên diệp tử để hạ dã trảo bất đáo nhất tạp hoa , thái hoa đích .mật. phong hoà hồ điệp , nhân vi trảo bất đáo hoa , phân phân phi quá viên tường , cánh sử nhân hoài nghi xuân thiên đích phong sắc  hoàn tại lâm gia đích viên tử lý .

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trần Trọng San

Trước mưa vừa thấy hoa phô nhị,
Mưa tạnh còn trơ lá trụi hoa.
Ong bướm vượt tường bay lũ lượt,
Ngỡ rằng xuân thắm ở bên nhà.

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lê Nguyễn Lưu

Chưa mưa, vừa thấy hoa đầy nhị,
Mưa tạnh, không hoa duới lá cây.
Ong bướm chập chờn bay khỏi vách,
Ngỡ xuân sang ở xóm bên đây.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời

Trang trong tổng số 2 trang (15 bài trả lời)
[1] [2] ›Trang sau »Trang cuối