15.00
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt
Thời kỳ: Vãn Đường
15 bài trả lời: 11 bản dịch, 4 thảo luận
1 người thích
Từ khoá: mùa xuân (293)

Tuyển tập chung

Đăng bởi Vanachi vào 09/07/2006 10:08, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Vanachi vào 05/01/2010 23:45

春晴

雨前初見花間蕊,
雨後兼無葉裏花。
蛺蝶飛來過牆去,
卻疑春色在鄰家。

 

Xuân tình

Vũ tiền sơ kiến hoa gian nhị,
Vũ hậu kiêm vô diệp lý hoa.
Giáp điệp phi lai quá tường khứ,
Khước nghi xuân sắc tại lân gia.

 

Dịch nghĩa

Sắp mưa, thấy hoa phô nhị,
Mưa tạnh, ẩn trong lá không còn bông hoa nào.
Bươm bướm tới tấp bay qua tường,
Tưởng như mùa xuân còn ở bên hàng xóm.


Sách Thiên gia thi chép bài thơ Tình cảnh 晴景 đề của Vương An Thạch đời Tống, chỉ khác bài này một số chữ:
lai vị kiến hoa gian nhị,
Vũ hậu toàn vô diệp để hoa.
Phong điệp phân phân quá tường khứ,
Khước nghi xuân sắc tại lân gia.

雨來未見花間蕊,
雨後全無葉底花。
蜂蝶紛紛過牆去,
却疑春色在鄰家。

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 2 trang (15 bài trả lời)
Trang đầu« Trang trước‹ [1] [2]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Hoa phô nhị trước cơn rào
Mưa tạnh cành trơ hết vẻ đào
Ong bướm qua tường bay gấp gấp
Màu xuân sang cả láng giềng sao

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Trước cơn mưa các hoa đầy nhuỵ thắm
Mưa tạnh rồi trơ lá, rụng toàn hoa
Lũ bướm ong vượt tường lánh đi xa
Cứ ngỡ chắc xuân còn bên hàng xóm.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Đôn Phục

Chửa mưa nhị vẫn trong hoa đẹp,
Mưa đoạn hoa theo dưới lá tàn.
Ong kia bướm nọ qua tường cút,
Lại ngỡ xuân còn ở láng giềng.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Phạm Sĩ Vĩ

Chửa mưa còn thấy hoa phân nhị,
Đã tạnh không còn một mảy hoa;
Ong bướm qua tường bay rải rắc,
Láng giềng hay đã chúa xuân qua.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Trước khi mưa thấy hoa đầy nhuỵ
Mưa tạnh còn toàn lá chẳng hoa
Ong bướm vượt tường bay tới tấp
Ngỡ bên hàng xóm có xuân qua.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời

Trang trong tổng số 2 trang (15 bài trả lời)
Trang đầu« Trang trước‹ [1] [2]