遊春詞

高樓曉見一花開,
便覺春光四面來。
暖日晴雲知次第,
東風不用更相催。

 

Du xuân từ

Cao lâu hiểu kiến nhất hoa khai,
Tiện giác xuân quang tứ diện lai.
Noãn nhật tình vân tri thứ đệ,
Đông phong bất dụng cánh tương thôi.

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (4 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Trần Đông Hải

Lầu cao thấy một nụ hoa nở sớm
Mới biết rằng xuân sắc bốn phương về
Ngày ấm áp mây trời trong kế tiếp
Ngọn gió đông vô ích cũng theo sau

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Sáng thấy trên lầu một bông nở
Biết dáng xuân đã trở về rồi
Mây quang nắng ấm tốt trời
Gió đông chẳng thiết vẫn thôi thúc hoài.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn phước Hậu

Sớm thấy lầu cao nở một bông
Bốn bề đều biết ánh xuân nồng.
Trời quang nắng ấm phô lần lươt
Thúc giục đâu cần tới gió đông.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Lầu cao sớm thấy một nụ hoa,
Mới biết bốn phương xuân sắc qua.
Ngày ấm mây trời trong tiếp nối,
Gió đông chẳng dụng cũng theo ra.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời