與盧員外象過崔處士興宗林亭

綠樹重陰蓋四鄰,
青苔日厚自無塵。
科頭箕踞長松下,
白眼看他世上人。

 

Dữ Lư viên ngoại Tượng quá Thôi xử sĩ Hưng Tông lâm đình

Lục thụ trùng âm cái tứ lân
Thanh đài nhật hậu tự vô trần
Khoa đầu cơ cứ trường tùng hạ
Bạch nhãn khán tha thế thượng nhân.

 

Dịch nghĩa

Cây xanh lớp lớp che mát cả bốn phía,
Rêu xanh ngày một dày, tự nó đã không có bụi rồi.
Dưới gốc cây thông cao, đầu không khăn, ngồi xoạc cẳng,
Nhìn người đời bằng con mắt không ganh đua.


Viên ngoại Lư Tượng là người coi giữ đồ thờ và việc cỗ tế ở lăng miếu vua. Thôi Hưng Tông là anh em họ với mẹ của Vương Duy, lúc này không làm quan mà ra rừng làm lều ở chơi.

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 2 trang (15 bài trả lời)
[1] [2] ›Trang sau »Trang cuối

Ảnh đại diện

Bản dịch của Đông A

Cây xanh lồng bóng rợp bao phần
Rêu biếc lớp dầy sạch bụi trần
Ngồi duỗi đầu trơ tùng bóng cả
Trắng không hai mắt ngó tha nhân.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Vũ Thế Ngọc

Rừng cây chất ngất bóng lồng
Rêu xanh dầy dặn bụi trần sạch không
Tóc buông chân ruỗi dưới thông
Lim dim mắt trắng thế nhân chuyện đời.


Nguồn: Vương Duy chân diện mục, NXB Tổng hợp TpHCM, 2006
Mở mắt thì chạy theo cảnh
  Nhắm mắt thì chạy theo mộng.
                 (Ngọc Tuyền Hạo)
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Sĩ Đại

Bốn bề rợp dưới bóng cây
Rêu xanh chẳng gợn mảy may bụi hồng
Từ quan nằm khểnh rừng thông
Giương đôi mắt trắng mà trông người đời.

Môn toả hoàng hôn,
Nguyệt tẩm mai hoa lãnh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của mailang

Bốn phía cây xanh bóng rợp dần,
Cuối ngày, rêu biếc bụi trong ngần.
Đầu trần chân duỗi bên thông tựa,
Mắt trắng giương nhìn lũ thế nhân.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trần Trọng Kim

Cây cao lớp lớp bóng lồng,
Rêu xanh mặt đất, sạch không bụi trần.
Dưới tùng, ngồi ruỗi, đầu trần,
Trông ai mắt trắng, tần ngần như không.


Nguồn: Trần Trọng Kim, Đường thi, NXB Văn hoá thông tin, 1995
tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lê Nguyễn Lưu

Cây tươi che mát khắp chung quanh,
Sạch bụi làn rêu lớp lớp xanh.
Nằm dưới gốc thông, đầu xoã tóc,
Nhìn đời giương mắt trắng tinh anh.


Nguồn: Đường thi tuyển dịch, NXB Thuận Hoá, 1997
tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Cây lớp lớp che xanh bốn phía
Rêu phủ dày không bụi trên sân
Dưới thông ngồi xoạc, đầu trần
Nhìn đời bằng mắt không phân bạn thù

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Lớp lớp cây cao bốn phía lồng
Rêu xanh đầy đất bụi trần không
Dưới tùng duỗi cẳng đâu phơi gió
Mắt trắng xem đời bụng dửng dưng

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Tạ Trung Hậu

Cây cao, bóng rợp khắp xa gần
Chiều xuống, rêu xanh sạch bụi trần
Nằm duỗi dưới tùng, buông xoã tóc
Giương con mắt trắng ngạo tha nhân

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Tạ Trung Hậu

Cây cao rợp bóng xa gần
Rêu xanh chiều xuống, bụi trần sạch không
Đầu trơ nằm duỗi dưới tùng
Giương con mắt trắng ngạo cùng nhân gian

Chưa có đánh giá nào
Trả lời

Trang trong tổng số 2 trang (15 bài trả lời)
[1] [2] ›Trang sau »Trang cuối