落第西還別魏四懍

轉蓬方不定,
落羽自驚弦。
山水一為別,
歡娛復幾年。
離亭暗風雨,
征路入雲煙。
還因北山徑,
歸守東陂田。

 

Lạc đệ tây hoàn biệt Nguỵ tứ Lẫm

Chuyển bồng phương bất định,
Lạc vũ tự kinh huyền.
Sơn thuỷ nhất vi biệt,
Hoan ngu phục kỷ niên.
Ly đình ám phong vũ,
Chinh lộ nhập vân yên.
Hoàn nhân bắc sơn kính,
Quy thủ đông pha điền.

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của phanlang @www.tvvn.org

Nhánh bồng không định hướng
Cánh rụng sợ cung cong
Một xa lìa sông núi
Mấy năm vui trong lòng
Gió mưa mờ quán khách
Đường đi mây khói xông
Lối về ven núi bắc
Nhằm giữ ruộng đồi đông

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Cỏ bồng lăn không sao định hướng
Lông chim rơi kinh vướng dây cung
Một lần từ biệt núi sông
Vui liên tiếp được vài năm bạn bè
Đình chia tay giăng mờ mưa gió
Đường ra đi mây khói nhập vào
Nẻo về ven núi bắc cao
Về trông giữ ruộng bên ao đông nhà.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời