24/10/2020 14:26Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Lạc đệ tây hoàn biệt Nguỵ tứ Lẫm
落第西還別魏四懍

Tác giả: Trần Tử Ngang - 陳子昂

Thể thơ: Ngũ ngôn bát cú; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Sơ Đường
Đăng bởi tôn tiền tử vào 25/08/2014 03:03

 

Nguyên tác

轉蓬方不定,
落羽自驚弦。
山水一為別,
歡娛復幾年。
離亭暗風雨,
征路入雲煙。
還因北山徑,
歸守東陂田。

Phiên âm

Chuyển bồng phương bất định,
Lạc vũ tự kinh huyền.
Sơn thuỷ nhất vi biệt,
Hoan ngu phục kỷ niên.
Ly đình ám phong vũ,
Chinh lộ nhập vân yên.
Hoàn nhân bắc sơn kính,
Quy thủ đông pha điền.

Bản dịch của phanlang @www.tvvn.org

Nhánh bồng không định hướng
Cánh rụng sợ cung cong
Một xa lìa sông núi
Mấy năm vui trong lòng
Gió mưa mờ quán khách
Đường đi mây khói xông
Lối về ven núi bắc
Nhằm giữ ruộng đồi đông

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Trần Tử Ngang » Lạc đệ tây hoàn biệt Nguỵ tứ Lẫm