Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Thất ngôn bát cú
Thời kỳ: Trần
4 bài trả lời: 4 bản dịch
Từ khoá: Trần Khánh Dư (3)

Đăng bởi Vanachi vào 09/08/2008 20:09

養真平村子仁惠王庄

庄家幾簇倚岧嶢,
一枕高眠遠巿朝。
海角輿圖歸政化,
天涯人物樂漁樵。
溪聲寂寂潮來少,
棠影疏疏月上饒。
龍準何曾同鳥喙,
扁舟休泛五湖遙。

 

Dưỡng Chân Bình thôn tử Nhân Huệ vương trang

Trang gia kỷ thốc ỷ thiều nghiêu,
Nhất chẩm cao miên viễn thị triều.
Hải giác dư đồ qui chính hoá,
Thiên nhai nhân vật lạc ngư tiều.
Khê thanh tịch tịch triều lai thiểu,
Đường ảnh sơ sơ nguyệt thướng nhiêu.
Long chuẩn hà tằng đồng điểu uế,
Biên chu hưu phiếm Ngũ hồ dao.

 

Dịch nghĩa

Mấy dẫy nhà trong trang trại dựa vào núi cao chót vót,
Một chiếc gối nằm khểnh ở xa triều đình và thành thị.
Miền góc biển trên bản đồ đã theo giáo hoá của vua,
Nhân vật ở chân trời vui với việc câu cá hái củi.
Tiếng suối chảy lặng lẽ, vì nước triều ít dâng lên,
Bóng cây đường thưa thớt nên ánh trăng tràn ngập.
Mũi rồng đâu có giống mỏ chim,
Xin chớ thả thuyền lênh đênh trên Ngũ hồ xa xôi.


Nhân Huệ vương tức Trần Khánh Dư.

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (4 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Đào Phương Bình, Nam Trân

Nhà ai mấy khóm dựa non cao?
Chiếc gối thênh thênh lánh thị triều.
Góc biển dư đồ chung giáo hoá,
Chân mây nhân vật mến ngư tiều.
Êm êm tiếng suối, triều lên ít,
Thưa thớt lùm mây, nguyệt sáng nhiều.
Mỏ quạ, mũi rồng đâu phải một,
Ngũ hồ chớ nghĩ thú tiêu dao.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Mấy nhà trang trại dựa non cao,
Nằm khểnh gối xa lánh thị triều.
Góc biển dư đồ vua giáo hoá,
Chân mây nhân vật thoả ngư tiều.
Suối về lặng lẽ triều dâng ít,
Bóng nguyệt lưa thưa cây sáng nhiều.
Rồng mũi mỏ chim đâu có giống,
Ngũ hồ chớ thả thuyền xuôi chiều.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Đồng Thành

Mấy nhà trang trại dựa non,
Gối cao nằm khểnh xa luôn thị triều.
Chân mây vui việc ngư tiều.
Khắp miền góc biển vua đều dạy dân,
Suối về lặng lẽ triều dâng,
Lưa thưa cây lá bóng trăng soi chìm.
Mũi rồng đâu giống mỏ chim,
Ngũ hồ chớ thả thuyền im xuôi chiều.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Non cao đâu mấy ngôi nhà
Gối riêng nằm khểnh lánh xa thị triều
Chân mây thoả chí ngư tiều
Góc trời giáo hoá tuân theo triều đình
Suối êm, nước nhẹ nhẹ dâng
Bóng cây thưa thớt ánh trăng ngập đầy
Mũi rồng, mỏ quạ giống đâu
Ngũ Hồ thả chiếc thuyền câu xin đừng

Chưa có đánh giá nào
Trả lời