25.00
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt
Thời kỳ: Trần
4 bài trả lời: 4 bản dịch

Đăng bởi Vanachi vào 10/08/2008 10:57

幸遇

平生曾蓄一張琴,
埋沒塵埃歲月深。
幸遇伯牙高妙手,
更教山水嗣徽音。

 

Hạnh ngộ

Bình sinh tằng súc nhất trương cần,
Mai một trần ai tuế nguyệt thâm.
Hạnh ngộ Bá Nha cao diệu thủ,
Cánh giao sơn thuỷ tự huy âm.

 

Dịch nghĩa

Đời ta từng có một cây đàn,
Chôn vùi đã lâu ngày trong bụi trần.
May gặp được tay cao diệu của Bá Nha,
Lại khiến cho tiếng đàn nối được lời nước non.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (4 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Phạm Tú Châu

Đời ta đã sẵn cung đàn,
Bụi trần vùi lấp thời gian lâu rồi.
Bá Nha may gặp được người,
Khiến cho đàn nối được lời nước non.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trần Thị Băng Thanh

Đời ta từng sẵn một cung cầm,
Cát bụi chôn vùi bao tháng năm.
May gặp Bá Nha sành khúc điệu,
Nối lời non nước, tạ tri âm.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
15.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Đời ta từng có một cây đàn,
Lâu lắm vùi chôn chốn bụi trần.
May gặp Bá Nha người ý diệu,
Nối lời non nước tiếng đàn vang.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Đồng Thành

Đời ta từng có cây đàn,
Vùi chôn lâu lắm bụi trần tháng năm.
Bá Nha may gặp tri âm,
Nối lời non nước tiếng cầm vọng vang.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời