35.00
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt
Thời kỳ: Trần
6 bài trả lời: 6 bản dịch
1 người thích

Đăng bởi Vanachi vào 12/08/2005 16:46

夜雨

秋氣和燈失曙明,
碧蕉窗外遞殘更。
自知三十年前錯,
肯把閒愁對雨聲。

 

Dạ vũ

Thu khí hoà đăng thất thự minh,
Bích tiêu song ngoại đệ tàn canh.
Tự tri tam thập niên tiền thác,
Khẳng bả nhàn sầu đối vũ thanh.

 

Dịch nghĩa

Hơi thu và ánh đèn mờ đi trước ánh ban mai,
Giọt mưa trên tàu chuối xanh ngoài cửa sổ tiễn canh tàn.
Tự biết sai lầm của ta trước đây ba mươi năm,
Đành ôm sầu ngồi nghe mưa rơi.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (6 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Tấn Hưng

Hơi thu nhàn nhạt ánh mai,
Bóng đêm, tàu chuối song ngoài tiễn đưa.
Đã lầm, ba chục năm xưa...
Ngồi nghe ray rứt tiếng mưa canh tàn.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nam Trân, Phạm Tú Châu

Giọt mưa tàu chuối tiễn đêm dài,
Hiu hắt đèn thu trước ban mai.
Ba chục năm rồi, lầm lỗi bấy!
Đành ôm sầu hận, lắng mưa rơi.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Đức Toàn (II)

Đèn soi thu khí rạng mờ
Ngoài song chuối biếc phất phơ canh tàn
Biết sai ba chục năm tròn
Đành đem sầu muộn gửi làn mưa đêm

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Đèn hắt sương thu trước ánh mai,
Giọt mưa tàu chuối tiễn canh dài.
Ba mươi năm trước sai lầm đó,
Mưa đổ ngồi nghe ôm cảm hoài.

25.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Hiu hắt đèn thu trước bóng mai
Ngoài song tàu chuối tiễn canh dài
Ba mươi năm trước bao lầm lỗi
Lắng tiếng mưa rơi nặng cảm hoài

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Đồng Thành

Sương thu đèn hắt trước mai,
Giọt mưa tàu chuối canh dài tiễn đưa.
Ngồi nghe ôm cảm trời mưa,
Ba mươi năm trước lầm chưa tỏ tường.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời