18/05/2024 17:09Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Dạ vũ
夜雨

Tác giả: Trần Minh Tông - 陳明宗

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Trần
Đăng bởi Vanachi vào 12/08/2005 16:46

 

Nguyên tác

秋氣和燈失曙明,
碧蕉窗外遞殘更。
自知三十年前錯,
肯把閒愁對雨聲。

Phiên âm

Thu khí hoà đăng thất thự minh,
Bích tiêu song ngoại đệ tàn canh.
Tự tri tam thập niên tiền thác,
Khẳng bả nhàn sầu đối vũ thanh.

Dịch nghĩa

Hơi thu và ánh đèn mờ đi trước ánh ban mai,
Giọt mưa trên tàu chuối xanh ngoài cửa sổ tiễn canh tàn.
Tự biết sai lầm của ta trước đây ba mươi năm,
Đành ôm sầu ngồi nghe mưa rơi.

Bản dịch của Nguyễn Tấn Hưng

Hơi thu nhàn nhạt ánh mai,
Bóng đêm, tàu chuối song ngoài tiễn đưa.
Đã lầm, ba chục năm xưa...
Ngồi nghe ray rứt tiếng mưa canh tàn.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Trần Minh Tông » Dạ vũ