Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt
Thời kỳ: Trần
4 bài trả lời: 4 bản dịch

Một số bài cùng tác giả

Đăng bởi Vanachi vào 09/08/2008 11:18, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi tôn tiền tử vào 03/05/2024 15:01

乂安行殿

生民一視我胞同,
四海何心使困窮。
蕭相不知高祖意,
未央虛費潤青紅。

 

Nghệ An hành điện

Sinh dân nhất thị ngã bào đồng,
Tứ hải hà tâm sử khốn cùng.
Tiêu tướng bất tri Cao Tổ ý,
Vị Ương hư phí nhuận thanh hồng.

 

Dịch nghĩa

Hết thảy sinh dân đều là người ruột thịt của ta,
Nỡ lòng nào để cho bốn bể khốn cùng.
Tướng quốc họ Tiêu không hiểu ý của Cao Tổ,
Tô điểm đỏ xanh cung Vị Ương chỉ là tiêu phí vô ích.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (4 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Nam Trân

Vua tôi máu mủ giống nòi chung,
Bốn bể sao đang để khốn cùng.
Tiêu tướng vụng suy lòng Hán Tổ,
Phi tiền tô điểm Vị Ương cung

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Hết thảy muôn dân đều ruột thịt
Nỡ lòng bốn biển chịu đau thương
Ý vua Tiêu tướng sao không rõ
Xanh đỏ tô chi cung Vị Ương?

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Sinh dân hết thảy giống nòi chung,
Bốn bể lòng nào để khốn cùng.
Cao Tổ lòng sao Tiêu Tướng hiểu,
Phí công tô điểm Vị Ương cung.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Đồng Thành

Muôn dân cùng giống nòi chung,
Nỡ lòng nào để khốn cùng bốn phương.
Phí công tô điểm Vị Ương
Hiểu sao Cao Tổ lòng thường họ Tiêu (1).


(1) Thừa tướng Tiêu Hà
Chưa có đánh giá nào
Trả lời