94.33
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Thất ngôn bát cú
Thời kỳ: Trần
7 bài trả lời: 5 bản dịch, 2 thảo luận
3 người thích
Từ khoá: Bạch Đằng (12)

Đăng bởi Vanachi vào 26/05/2006 09:19

白藤江

挽雲劍戟碧巑岏,
海唇吞潮捲雪瀾。
綴地花鈿春雨霽,
撼天松籟晚霜寒。
山河今古雙開眼,
胡越贏輸一倚欄。
江水渟涵斜日影,
錯疑戰血未曾乾。

 

Bạch Đằng giang

Vãn vân kiếm kích bích toàn ngoan,
Hải thẩn (thần) thôn triều quyển tuyết lan.
Xuyết địa hoa điền xuân vũ tễ,
Hám thiên tùng lại vãn sương hàn.
Sơn hà kim cổ song khai nhãn,
Hồ Việt doanh thâu nhất ỷ lan.
Giang thuỷ đình hàm tà nhật ảnh,
Thác nghi chiến huyết vị tằng can.

 

Dịch nghĩa

Núi biếc cao vút, tua tủa như gươm giáo kéo lấy tầng mây,
Hải thẩn nuốt thuỷ triều cuộn làn sóng bạc.
Hoa vàng điểm tô mặt đất lúc mưa xuân vừa tạnh,
Tiếng sáo thông rung chuyển trời khi sương chiều lạnh lẽo.
non sông này xưa nay đã hai lần mở mắt,
Cuộc hơn thua giữa Hồ và Việt thoáng qua như một lúc dựa vào lan can.
Nước sông chan chứa rọi bóng mặt trời buổi chiều đỏ ối,
Còn ngỡ là máu chiến trường thuở trước chưa từng khô.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (7 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Tấn Hưng

Núi cao xanh níu mây thầm
Triều tung sóng bạc, biển gầm gió khơi.
Mưa xuân đất trải hoa cười
Thông reo chiều lạnh khắp trời sương bay.
Non sông hai lượt mở mày
Thắng thua Hồ, Việt phút này đăm chiêu.
Sông trôi cuộn đỏ ráng chiều
Ngỡ còn máu nhuộm sóng triều Đằng giang.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
24.50
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Đào Phương Bình, Nam Trân

Chạm mây gươm giáo, xanh von vót,
Sóng tuyết khi đầy lại lúc vơi.
Mưa tạnh hoa phô vàng mặt đất,
Sương lừa thông réo tiếng vang trời.
Non sông kim cổ hai lần dậy,
Hồ Việt hơn thua, một thoáng thôi.
Chan chứa dòng sông ngầu bóng xế,
Ngỡ là máu giặc hãy còn tươi.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
33.33
Trả lời
Ảnh đại diện

thơ về sông Cửu Long

các bài thơ về dòng sông Cửu Long

34.67
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Đinh Văn Chấp

Giáo gươm chơm chởm đáy mây phô,
Làn sóng về đông sắc khéo tô.
Gấm đất sau mưa màu cỏ ói,
Đàn trời trước gió tiếng thông vo.
Xưa nay một bức đồ sơn thuỷ,
Thua được nghìn năm dấu Việt Hồ.
Nước nhiễm bóng tà sông đỏ rực,
Máu người chinh chiến ngỡ chưa khô.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
15.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Núi cao gươm giáo kéo mây làn,
Nuốt sóng triều lên nước bạt ngàn.
Xuân điểm hoa vàng mưa đã tạnh,
Thông rung tiếng sáo lạnh chiều vang.
Núi sông cũ mở hai lần mắt,
Thua được Việt Hồ thoáng chốc tàn.
Nước chứa bóng tà màu đỏ ối,
Chưa khô ngỡ máu chiến Đằng giang.

15.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Hồ Việt doanh thâu nhất ỷ lan.

Hồ Việt hơn thua vì có Thái Phi Ỷ Lan(倚 欗) thì có lý hơn?

Nhất Nguyên
24.50
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Đồng Thành

Núi cao gươm giáo mây làn,
Triều lên nuốt sóng bạt ngàn nước dâng.
Tạnh mưa xuân điểm hoa vàng
Thông rung tiếng sáo chiều vang sương hàn.
Núi sông mở mắt hai lần,
Việt Hồ thoáng chốc thịnh tàn qua nhanh.
Bóng tà nước đỏ sắc đanh,
Chưa khô ngờ máu chiến tranh sông Đằng.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời