04/10/2022 23:25Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Bạch Đằng giang
白藤江

Tác giả: Trần Minh Tông - 陳明宗

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Trần
Đăng bởi Vanachi vào 25/05/2006 09:19

 

Nguyên tác

挽雲劍戟碧巑岏,
海唇吞潮捲雪瀾。
綴地花鈿春雨霽,
撼天松籟晚霜寒。
山河今古雙開眼,
胡越贏輸一倚欄。
江水渟涵斜日影,
錯疑戰血未曾乾。

Phiên âm

Vãn vân kiếm kích bích toàn ngoan,
Hải thẩn thôn triều quyển tuyết lan.
Xuyết địa hoa điền xuân vũ tễ,
Hám thiên tùng lại vãn sương hàn.
Sơn hà kim cổ song khai nhãn,
Hồ Việt doanh thâu nhất ỷ lan.
Giang thuỷ đình hàm tà nhật ảnh,
Thác nghi chiến huyết vị tằng can.

Dịch nghĩa

Núi biếc cao vút, tua tủa như gươm giáo kéo lấy tầng mây,
Hải thẩn nuốt thuỷ triều cuộn làn sóng bạc.
Hoa vàng điểm tô mặt đất lúc mưa xuân vừa tạnh,
Tiếng sáo thông rung chuyển trời khi sương chiều lạnh lẽo.
non sông này xưa nay đã hai lần mở mắt,
Cuộc hơn thua giữa Hồ và Việt thoáng qua như một lúc dựa vào lan can.
Nước sông chan chứa rọi bóng mặt trời buổi chiều đỏ ối,
Còn ngỡ là máu chiến trường thuở trước chưa từng khô.

Bản dịch của Nguyễn Tấn Hưng

Núi cao xanh níu mây thầm
Triều tung sóng bạc, biển gầm gió khơi.
Mưa xuân đất trải hoa cười
Thông reo chiều lạnh khắp trời sương bay.
Non sông hai lượt mở mày
Thắng thua Hồ, Việt phút này đăm chiêu.
Sông trôi cuộn đỏ ráng chiều
Ngỡ còn máu nhuộm sóng triều Ðằng giang.
Nguồn: Thơ văn Lý Trần (tập II), NXB Khoa học xã hội, 1988

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Trần Minh Tông » Bạch Đằng giang