Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thất ngôn bát cú
Thời kỳ: Hiện đại
Từ khoá: Bạch Đằng (11)

Đăng bởi Trần Đức Phổ vào 15/06/2019 22:27, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi tôn tiền tử vào 29/06/2019 17:31

Giặc Hán tham tàn ảo vọng ngông
Hoằng Thao tưởng dễ diệt dân Hồng
Đem tài trí mọn treo đầu đẳng
Bạt vía mạng hèn bỏ đáy sông
Thuở trước Ngô Quyền vung kiếm thép
Ngày sau Quốc Tuấn trỏ gươm đồng
Lừng danh đất Việt trang hùng sử
Sóng vỗ Bạch Đằng sáng cõi đông!


20-7-2016