27/11/2021 07:40Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Bạch Đằng giang

Tác giả: Trần Đức Phổ - Trần Văn Thư

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi Trần Đức Phổ vào 15/06/2019 22:27

 

Giặc Hán tham tàn ảo vọng ngông
Hoằng Thao tưởng dễ diệt dân Hồng
Đem tài trí mọn treo đầu đẳng
Bạt vía mạng hèn bỏ đáy sông
Thuở trước Ngô Quyền vung kiếm thép
Ngày sau Quốc Tuấn trỏ gươm đồng
Lừng danh đất Việt trang hùng sử
Sóng vỗ Bạch Đằng sáng cõi đông!
20-7-2016

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Trần Đức Phổ » Bạch Đằng giang