15.00
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Ngũ ngôn bát cú
Thời kỳ: Trần
3 bài trả lời: 2 bản dịch, 1 thảo luận

Đăng bởi Vanachi vào 09/08/2008 11:31

越界

四明相接界,
只隔馬牛風。
言語無多別,
衣冠不可同。
月生蛟室冷,
日落鱷潭空。
肯限華夷外,
齊登壽域中。

 

Việt giới

Tứ Minh tương tiếp giới,
Chỉ cách mã ngưu phong.
Ngôn ngữ vô đa biệt,
Y quan bất khả đồng.
Nguyệt sinh giao thất lãnh,
Nhật lạc ngạc đàm không.
Khẳng hạn Hoa Di ngoại,
Tề đăng thọ vực trung.

 

Dịch nghĩa

Châu Tứ Minh tiếp giáp biên giới nước ta,
Cách biệt nhau chả đáng là bao.
Tiếng nói không khác nhau nhiều lắm,
Áo mũ thì không giống nhau.
Mặt trăng mọc khiến cho nhà giao long lạnh lẽo,
Mặt trời lặn làm cho đầm cá sấu rỗng không.
Đâu có sự ngăn cách giữa Hoa và Di,
Đều cùng nhau bước lên cõi thọ.[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Đào Phương Bình, Nam Trân

Tứ Minh nơi biên giới,
Cách trở chẳng là bao.
Tiếng nói không xa mấy,
Khăn áo lại khác nhiều.
Ác chìm quang vũng sấu,
Thỏ hiện lạnh đầm giao.
Di, Hạ đừng phân biệt,
Cùng nhau sống dài lâu.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Tứ Minh tiếp giáp biên cương ta,
Cách biệt nhau không đáng bấy xa.
Không khác nhau nhiều về tiếng nói,
Khác nhau về áo mũ khăn là.
Giao long lạnh lẽo vầng trăng mọc,
Cá sấu rỗng không bóng nhật tà.
Đâu có Hoa, Di gì cách trở,
Cùng nhau cõi thọ bước lên mà!

15.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Mã ngưu phong?

- Chữ phong cuối câu hai không có nghĩa là núi mà là gió.

- "Mã ngưu phong" có nghĩa đen là ngựa, bò, gió; về nghĩa bóng thì đó là một thành ngữ Trung Hoa với ý nghĩa là: gió, ngựa và bò chẳng liên quan gì với nhau.
(Về thành ngữ này, chỉ cần searc từ khoá 馬牛風 là sẽ ra hàng lố)

- Câu 2 phải dịch là: Chỉ khác biệt là hai bên chẳng có liên quan gì với nhau hết. Dù rằng đất đai liền kề (câu 1, tiếng nói không mấy khác (câu 3), nhưng quần áo (ý nói chung là phong tục) thì không thể giống nhau.

Cách hiểu này nó giúp ta nhận thấy vua Trần Minh Tông đã khẳng định sự độc lập của mỗi bên, đừng có mà "xập xí xập màu".
Cách dịch như trong bài giới thiệu thì rất dễ gây ra cách hiểu ngươic lại là hai bên gần gũi nhau lắm lắm mà một số bạn đã dịch thơ theo cách hiểu đó.

Trân trọng!

Đất Văn Lang
Chưa có đánh giá nào
Trả lời