傷曹娘其一

鳳飛樓伎絕,
鸞死鏡台空。
獨憐脂粉氣,
猶著舞衣中。

 

Thương Tào nương kỳ 1

Phượng phi lâu kỹ tuyệt,
Loan tử kính đài không.
Độc liên chi phấn khí,
Do trước vũ y trung.

 

Dịch nghĩa

Phượng hết còn bay tới lầu múa hát,
Loan chết để lầu gương bỏ không.
Chỉ thương cho phấn sáp,
Vẫn còn vương trên áo múa.


Tào nương sống cùng thời với tác giả, là một nữ nghệ nhân họ Tào, quê Hà Dương (nay trong huyện Mạnh, tỉnh Hà Nam), giỏi hát và múa, chẳng may bị chết đuối.

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (4 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Phượng hết còn tới lầu múa hát
Loan chết rồi gương gác bỏ không
Chỉ còn phấn sáp vấn vương
Trên quần áo múa, thảm thương khi nhìn.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn phước Hậu

Lầu múa phượng dứt tận
Loan chết bỏ lầu gương.
Chỉ tiếc thương hương phấn
Áo múa vẫn còn vương.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Phượng hết còn bay lầu múa ca,
Lầu gương loan chết bỏ không nhà.
Chỉ thương phấn sáp âu đành phận,
Áo múa vẫn còn vương vấn qua.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Bay lầu phượng hết múa ca,
Lầu gương loan chết căn nhà bỏ không.
Chỉ thương phấn sáp má hồng,
Vẫn còn vương vấn hơi lồng vũ y.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời